Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 11

LİCE SİMALARI-6 18. Şeyh Muhyeddîn Karazî/Hanevî (ö. 1897) 18. 1. Hayatı Şeyh Muhyeddîn 1849 yılında Karaz’da dünyaya geldi. Karaz bugün Diyarbakır’ın ilçesidir ve Türkçe adı Kocaköy’dür. Babasının adı Şeyh Ahmed’dir. Ailenin dördüncü veya beşinci çocuğudur. Çocukluğu Hani’de geçmiştir. Bundan dolayı “Hanevî” (Hanili) nisbesiyle anılmaktadır. Medrese tahsili için Mardin’e gitmiş ve sonra Karaz’a dönerek babasının medresesinde abisi Şeyh Maruf'un yanında eğitimini sürdürmüştür.

facebook-paylas
Tarih: 24-04-2021 00:30

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 11

Şeyh Muhyeddîn icazetname aldıktan sonra Lice’nin Balinc ve Zoxbirîn köylerinde imamlık ve müderrislik yapmıştır. Hem âlim hem şairdir. Şiirlerinde çoğunlukla “Sa’î”, bazen de “Hakkı” mahlasını kullanmıştır. Medrese arkadaşı olan Şeyh Abdurrahman Aktepî onun şairlik gücü hakkında şöyle demiştir: “Ben şairlerin babası, Sa’î de onların annesidir”. 1897 yılında Hani’de vefat eden Şeyh Muhyeddîn’in mezarı babasının türbesinin yanındadır.

 

18. 2. İlginç Bir Kürtçe/Kurmacî Eseri

 

Fî Beyani’l-At’ime ve Mezâkiha

 (Yemekler ve Lezzetleri Hakkında)

 

Şeyh Muhyeddîn Kürt literatüründe benzerine pek rastlamadığımız bu eserinde özellikle Hani ve Lice başta olmak üzere Diyarbakır’ın yöresel yemeklerini manzum bir şekilde biraz da ironi yaparak tanıtmaktadır. Feûlun feûlun feûlın feûl vezniyle yazılan ve Peywend Yayınları arasında çıkan bu manzum eserinden hamur işleriyle ilgili bölümden bazı beyitleri örnek olarak aşağıda sunuyor ve Türkçeye tercüme ediyoruz.

 

Herçî cinsê xamûr îşî ke beyan 

Ji rê ve li ser min nebit da nihan                              

Çeşitli hamur işlerine gelince, açıkla

Ki yolun başında sır kalmasın bana

 

Bizan “peqlewa” tête xwarin bira

Digel badem û rûn û hingiv çira

Kardeşim! Sen şunu bil ki “baklava”

Yenilmektedir badem, yağ ve balla

 

Welê cuz dîlimî newu ey xerîb

Çiqas wî heye şuhretek pur ecîb

Fakat bir dilimden fazla yeme garip!

Varsa da onun meşhurluğu çok acayip

 

Ji sarox burmesî çira nakî behs 

Eger tu bibêjî kelamek ‘ebes

“Sarox burması”ndan niçin söz etmezsin

Faydasız bir sözle de olsa söylemelisin

 

Hesenkêv jî pak e welêkîn neçar

Wuha reng sû borek kibarê kibar

“Hesenkêv” tatlısı da paktır, fakat naçar

“Su böreği”nin de çok büyük değeri var

 

 

Sû böreği îkî qisimdir bîrî                             

Penîrle we qîme île dîgerî

“Su böreği” iki kısıma ayrılır: Bir kısmı

Penirle yapılır; kıymayla da öbür kısmı

 

Penîr peqlewasî de xwuşdur ela

Şekerle we balle yiyilmez Mela

“Peynir baklavası” da lezzetlidir pekâlâ

Ama şeker ve bal ile yenilmez ey mela!

 

Penîr boregî jî bi germî xweş e 

Bi hingiv we ger sar be zêde reş e

“Peynir böreği” de sıcak yenirse hoştur

Balla; ama soğursa çok siyahlık oluşur

 

Qedaîf tê xwarin eger gûz hebit              

Buharê jî ger dê penîr tê hebit

“Kadayıf” yenir, içinde ceviz varsa

Bahar mevsiminde de peynir olursa

 

Zerabet bi mast û bi rûn û bi sîr

Dibit xwarina merdumanê feqîr”

Yoğurt, yağ ve sarmısaklı “zerabet”

Fakir olan kimselerin bir yiyeceğidir

 

Tu behsê qe nakî ji qatqatê qenc

Qeda lê keve ‘eynê emrad û renc

“Katkat”tan hiç söz etmiyorsun iyiden

Allah belasını versin, hastalıktır hepten

 

Xusûsa ku dimsê lêkin el-Eman

Dibe xwarina kûçikan bê guman

Özellikle üstüne pekmez dökseler aman!

Şüphesiz köpekler yemeği olur o zaman

 

Taş ekmegî çewa y’ bibêje hubab

Ew exwarina van dumbilyê şebab

“Taş ekmeği” nasıl acaba, söyle ahbap!

O da toy Zazaların yiyeceğidir, şebap

 

Bi ser çavê min re tu hatî gulac 

Ew e xwarina padîşahanê tac

Başım gözüm üstüne geldin ey “gülaç”

Odur şahların yemeği, başlarında taç

 

Bi xêr hatî qûtê dilê min börek

Digel rûn û pîvaz û qîme gelek

Ey kalbimin gıdası “börek” hoş geldin

Böreği; yağ, soğan ve kıymayla yiyin

 

19. Seyda Molla Abdüsselam Yalar (1908-1982)

                  (Düzeltilmiş Tekrar Baskı)

 

Daha önce Muş’un Bulanık ilçesine bağlı olan, daha sonra Muş merkeze bağlanan Resûlan (Elçiler) köyünden olan Molla Hüseyin’in en küçük oğludur. Babası aynı zamanda kayınpederi olan Şeyh Abdülkadir Hezanî ile birlikte irşat amacıyla Hezan’a geldi. Molla Abdusselam 1326/1908’de Hezan’da doğdu. Annesi, Şeyh Abdulkadir Hezanî’nin kızı Safiye Hanım’dır. Kendisine Abdüsselam ismi bu dedesi tarafından verilmiştir. Ailesi kısa bir süre Fis köyünde ikamet etmiş, daha sonra tekrar Hezan’a dönmüştür.

 

1919 yılında 11 yaşındayken babasını kaybeden Seyda evlendikten sonra dayısı Hezanlı Şeyh Muhammed Selimîn önerisiyle 1931 yılında imamlık göreviyle Mermer Nahiyesi’ne yerleşti. 1953 yılına kadar burada fahri olarak imamlık yaptı ve bu tarihten itibaren resmî imam oldu. 1968 yılına kadar toplam 37 yıl Mermer’de kaldı ve burada ikinci evliliğini yaptı. İki evliliğinden üçü erkek, sekizi kız olmak üzere toplam 11 çocuğu oldu. 1968 yılında naklen Diyarbakır Parlı (Safa) Camii’ne atandı. 1974 yılında emekli oldu. 02 Eylül 1982 yılında Diyarbakır’da vefat etti ve vasiyetine göre Hezan’da defnedildi.

 

Seyda Molla Abdüsselam medrese eğitimine Hezan Medresesi’nin ünlü müderrisi Molla Abdullah-i Memanî’nin yanında başladı. Bu sırada müridi olduğu Şeyh Muhammed Selim-i Hezanî’den de ara sıra ders aldı. Sonra medrese eğitimini yörenin meşhur âlimlerinden Hazrolu Seyda Hacı Fettah, abisi Molla Salih, emekli müftü Mehmet Bilici’nin babası ve Hazrolu Seyda Molla Abdurrahman Bilici’den okuyarak tamamladı.

 

Seyda Molla Abdüsselam medrese tahsilini tamamladıktan sonra Mermer’de imamlık yaptığı caminin bitişiğinde bir medrese yaptırarak bu medresede tam 35 yıl müderrislik yapmış ve çok sayıda talebe yetiştirmiştir.

 

Seyda Molla Abdüsselam aynı zamanda şiir ve edebiyat âşığı idi. Kendi el yazısıyla istinsah ettiği bazı Kürt Klasikleri şunlardır:

 

1)“Leyla û Mecnûn (Sewadî)

2)“Şeyh-i San’an” (Feqiyê Teyran)

3)“Seyfulmul’uk” (Siyahpoş)

4)“Yûsif û Zulexa” (Selîmê Silêman)

 

Melayê Cizîrî Divanı’na karşı büyük merakı olan bu âlimimiz fırsat buldukça talebelerine bu divanı kendi sesiyle okur ve okuturdu.  Klasiklerden bir “Antoloji” meydana getiren Abdüsselam Hoca aynı zamanda Mela-yi Cizîrî’nin bazı şiirleri üzerine “tahmîs”ler yazmış, “müstezad” türü şiirler nazmetmiştir. Farsça da bilen Seyda, şiir nazmedecek kadar bu dile hâkimdi. Aşağıdaki beyit onun Farsça bir mersiyesinden alınmıştır:

 

Heyran-i to bûdend be dil ehl-i hakîkat

Kurban-i to bûdend çû Mecnûn û çû Ferhad

(Hakikat ehli sana candan hayrandılar

Mecnun ve Ferhad gibisi sana kurbandılar)

 

20 . Seyda Molla Abdülkuddûs (ö. 1994)

 

1911 yılında Lice’de doğan Seyda Molla Abdülkuddûs, Seydayê Licî’nin torunudur. 1925 yılında Suriye’ye gitmiş ve 1965-70 yılları arasında Türkiye’ye dönmüştür. Çok geniş bir kültüre sahip olmasından dolayı Medrese muhitinde “Ayaklı Kütüphane” olarak meşhur olmuştur.

 

Güçlü bir hafızaya sahip olan Seyda Molla Abdülkudûs, aynı zamanda iyi bir şair olarak da bilinmektedir. Çok sayıda Kürtçe, Arapça ve Farsça şiiri ezbere bilirdi. Eylül 1994 yılında vefat etmiştir.  

 

21. Molla Abdurrahman Uçaman/Radyocî (ö. 1998)

 

1930 yılında Lice’nin Kar Hasan köyünde doğan ve âlim bir aileden gelen Molla Abdurrahman, 1944 yılında medrese tahsiline İskan köyünde başlamış, ardından Tepecik köyünde aldığı Fıkıh dersleriyle devam etmiştir. Daha sonra Diyarbakır Mermer köyüne giderek Seyda Molla Abdüsselam’ın, Ali Bardaxan köyünde de Molla Kâmil’in yanında okumuştur. Ayrıca Lice’de Molla Ahmed Meylanî, Hazro’da Seyda Haccı Fettah, Karaz’da da Seyda Molla İsmetullah onun diğer hocalarıdır.

 

Medrese tahsilinin ardından Cirnok köyünde imamlık ve müderrislik yapan Molla Abdurrahman, daha sonra Diyarbakır’da radyo tamirciliği yaptığı işin Molla Abdurrahman Radyocî olarak tanınmıştır. Radyo tamir dükkânında da ders vermeye çalışan Molla Abdurrahman’dan burada ders alanlardan bilinen iki şahsiyetten biri emekli vaiz Molla Şükrü Erim, öbürü de emekli imam Molla Abdüssamed’dir. 1998 yılında vefat eden Molla Abdurrahman’ın geride bıraktığı bazı eserler şunlardır:

 

-Kur’an-ı Kerim’in Amme Cüzünün Kürtçe Meali,

-Beydaba’nın “Kelile ve Dimnesi”nin Kürtçe Çevirisi,

-Said Veroj ile birlikte Kürtçe Sözlük Çalışması: Ferhend-Vajname

-Kürt Dili’nin Etimolojisi,

-“İnsan ve Din” başlıklı bir makale,

- Ehmedê Xanî’yi tanıtan bir makale,

-“Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Tarafından Amid Şehrinin Fethi ve Egemenlik Altına Alınması” başlıklı bir makalesi.

 

22. Molla Abdullah Uçaman

 

Molla Sıdkı’nın oğlu olan Molla Abdullah Uçaman, medrese tahsiline babasının Lice’deki medresesinde başlamış daha sonra aşağıdaki âlimlerin yanında tahsil görmüştür:

 

Amcası Molla Muhammed Reş,

Molla Ahmed Meylanî,

Hanili Şeyh Ahmed,

Hazro’da Seyda Hacı Fettah,

Emekli Müftü Molla Abdülmecid,

Ağabeyi Molla Abdurrahman,

Emekli Müftü Molla Abdullah Düşünücü,

Molla Haydar Hatipoğlu,

Çınar’ın Barê köyünde Molla Abdüssamed Xerzî,

Bismil’de Molla Abdülvehhab,

Derik’te Molla Hasan

Son olarak Kızıltepe’de 1955 yılında icazetname aldı.

 

İcazetname aldıktan sonra Lice’ye dönerek babasının medresede müderrislik yapan ve çok sayıda talebe okutan Molla Abdullah’ın yetiştirdiği bazı talebeleri şunlardır:

 

Liceli Molla Muhyeddîn,

Molla Halil,

Şeyh Es’ad’ın torunlarından Molla Muhammed Şanlı,

Bingöllü Molla Abdülkerim ve Molla Mansûr.

 

Ayrıca Diyarbakır merkeze bağlı Metraniyê köyü, Bismil’in Kemberli köyü ve Lice’nin Barê köyünde imamlık yapan Molla Abdullah Uçaman, 1967 yılında Hazro’nun ilk müftülük memuru oldu. Aynı görevini sırasıyla Lice, Karlıova, Hani, Diyarbakır ve Bismil’de de sürdürdü ve 1999 yılında emekliye ayrıldı. Molla Abdullah, Kürtçe ağırlıklı bazı eserler de yazmıştır. Henüz basılmamış olan bu eserler şunlardır:

 

1)Menakibu Şeyh Abdurrezzak (Arapça).

2)Şiir Divanı.

3)Akaid Manzumesi (Kürtçe).

4)Kürtçe bir Divan (İslam fetihleri hakkında).

5)Şafiî Fıkhı (Kürtçe).

6)Kürt Dili Grameri         

 

23. Molla Halit Korkusuz (1940-211)

 

1940 yılında Lice’nin Kali Mahallesi’nde doğan Molla Halit Korkusuz, medrese eğitimini aşağıda gösterilen âlimlerden almıştır:

 

1)Lice’de Molla Halil,

2)Lice’de Molla Muhammed Reş,

3)Lice’de Molla Ahmed Meylanî,

4)Silvan’da Molla Hüseyin Küçük,

5)Hazro’da Seyda Haccı Fettah.

 

Tahsilini Hazro’da Seyda Haccı Fettah’ın yanında tamamlayan Molla Halit, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde imam ve Lice’de Kur’an Kurs Yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra çeşitli ilçelerde müftülük yapmıştır.

 

İzmir Yüksek İslam Enstitüsü ve Irak Bağdat Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Molla Halid, 1999 yılında İzmir müftü yardımcılığından emekli olmuştur. Güçlü bir hitabeti, derin bir ilmi ve aynı zamanda şiir yeteneği olan bu çok yönlü âlim geride bazı eserler de bırakmıştır. Bu eserlerin başlıcaları şunlardır:

 

1)Sahîh Hadîs’in Hükmü              

(Bağdat’ta iken Arapça yazmıştır)

 

2)el-Kadâ’ ve’l-Kader   

(Kaza ve kaderle ilgili Arapça yazmıştır)

 

3)Tetava’l-Amedî           

(Arapça dört ciltlik fetvalar kitabı)

 

4)Melayê Xasî’nin Akaid kitabı 

( Arapçadan Türkçe ve Kürtçeye çeviri)

 

5)Cündullah ve Hüzbü’ş-Şeytan              

(Arapçadan Türkçeye çeviri)

 

6)İslam’da Irkçılık Yoktur             

(Arapçadan Türkçeye çeviri)

 

7)el-Hikme fi’t-Tasavvuf             

(Arapçadan Türkçeye çeviri)

 

8)Şeceretü’l-Kevn         

(Arapçadan Türkçeye çeviri)

 

9) el-Hataya fî Nazari’l-İslam     

(Arapçadan Türkçeye çeviri)

 

10) el-Menâzilü’l-Kudsiyye…     

(Arapçadan Türkçeye çeviri)

 

11)Şiirler             

(Kürtçe Arapça,Türkçe)

 

Seyda Kürtçe bir şiirinin başlangıç ve bitiş beyitleri şöyledir:

 

 

Du tişt ji bo gelan bela û pir giran e        

Xêzanî û nezanî, bê îlmê qet ranabe

Halklar işin iki şey beladır ve çok ağırdır:

Fakirlik ve cahillik; ilimsiz ortadan kalkmaz bunlar

Bibe semed ji bona feqîr û hevalan

Bide xwendin wan, bila bibin zana

Fakirlere ve arkadaşlara vesile ol

Onları okut da bilgili olsunlar

 
Bu haber 837 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI