Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 15

SİLVAN ÂLİMLERİ-4 11. Seyyid Abdurrahman Yardımcı (ö. 1947) Aslen Siirtlidir. Müftü Molla Ahmed’in damadıdır. 1876 yılında Silvan’da dünyaya gelmiştir. Silvan Kara Behlül Bey Medresesi’nde okumuş ve 1909 yılında icazetname almıştır. Mezun olduğu medresede müderris olarak görev yaptıktan sonra 1910’da Silvan’a müftü olarak atanmıştır. Daha sonra Molla Hüseyin Küçük’ten de icazet almıştır. Silvan’da müftü olarak görev yaptığı dönemde İlçede bulunan tarihi Kara Behlül Bey Camii Medresesi’nde ders vermiştir. Öğrencileri arasında Hazrolu Seyda Hacı Fettah da bulunmaktadır.

facebook-paylas
Tarih: 29-04-2021 00:43

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 15

Seyyid Abdullah Milli Mücadele’de yer almıştır. 1934 yılında kendi isteği ile Kars Müftülüğüne, 1936 yılında da Muş Müftülüğüne atanmıştır. 1937 yılında Muş Müftülüğünden emekli olduktan sonra tekrar Silvan’a dönmüş ve 1947 yılında Diyarbakır’da vefat etmiştir.

 

12. Müftü Molla Yakûb Efendi (Uyanık)

 

Aslen Bekirhan yöresinde Hallikan Aşiretine mensup olan bu âlim, bu aşirete bağlı Gundik köyündendir. Hadî Hüseynî’den sonra Silvan Müftüsü olarak atanmıştır. 1966 yılında yaklaşık 90 yaşındayken vefat etmiş, vefatının ardından nüktedan biri olarak meşhur olan oğlu Mehmet Uyanık buranın müftüsü olmuştur.

 

Silvan’da Seyda Molla Yakûb’un yanında okuyan âlimlerden biri de Seyda Molla Sadreddîn Öztoprak’tır. Seyda kendisi ve yanında okuduğu bu hocasıyla ilgili şunları ifade etmektedir:

 

“Yıl, 1949’un sonlarıdır. Ailece Silvan’dayız. Bende en çok iz bırakan, ilmine, keskin zekâsına, hal ve hareketlerine, bilhassa ilmin vakarını temsil ihtişamına gıpta ile baktığım, sehavet (cömertlik) ve efendiliğine hemen her kes gibi benim de hayran kaldıpım değerli üstadım Molla Yakûb Efendi’nin rahle-i tedrisindeyim. Molla Yakûb Efendi’nin keskin zekâsını kapmak mümkün değil, ama engin ilim ve güzel ahlâkından gücüm nisbetinde almaya çalışıyorum. Molla Camî’nin hâşiyeleri olan “Abdulgafûr”, “Usam” ve “Abdülhakîm”in eserlerini, Kavl (Kûl) Ahmed kitabını yeniden baştan başlayarak okudum. Arkasından Vad’, Beyân ve İstiâre ilimlerini tedris ettim”.

 

13. Seyda Molla Muhammed Said Taxikî/Amedî

 

Taxik köyünden çıkan en ünlü âlimlerden biri Seyda Molla Muhammed Said Taxikî’dir. 1926 yılında Silvan’ın Banuk bölgesinin Taxik (Taşpınar) köyünde dünyaya gelen Seyda’nın babasının adı Ahmed, büyükbabasının adı Veli'dir. Doğduğu köye nisbetle Seyda Molla Said Taxikî olarak bilinir. Fakat kendisi yazdığı eserlerde el-Amedî lakabını kullanmaktadır. Henüz küçük yaşta iken babası vefat eder. Yetim olarak annesinin himayesinde büyür. 4-5 yaşlarında Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için Elifba'yı okumaya başlar. Köyde imam olmadığı için aynı zamanda akrabası olan köyün muhtarı Hüseyin Keya'nın yanında okur. Seyda Molla Yasin, Taxik köyünde medrese açınca Molla Abdullah Timokî ve birkaç arkadaşı Molla Yasin'in yanına gelip okumaya devam ederler. Seyda Molla Muhammed Said Taxikî de gider Molla Abdullah Timokî’nin yanında Kur'an-ı Kerim'i bitirir. Melayê Bateyî’nin ''Kürtçe Mevlid''i, Ehmedê Xanî’nin ''Nûbehara Biçûkan''ı ve ''Gâyet-ül ihtisâr'' adlı fıkıh kitabını da Molla Yusuf Babinirî ile Molla İbrahim Dilitî'nin yanında okumuştur. Seyda Molla Yasin daha sonra Silvan’a bağlı Veysika köyüne, oradan da yine Silvan’a bağlı Atşa (Susuz) köyüne taşınınca Seyda Molla Muhammed Said de ondan ayrılmaz, onun yanında okumaya devam eder. II. Dünya Savaşı yıllarında kıtlık baş gösterince öğrenciler dağılmak zorunda kalır. Seyda Molla Muhammed Said de kendi köyüne gider.

 

1944'te yağmur yağıp kıtlık bitince Silvan’a bağlı Ferhand köyünde ikamet eden Seyda Molla Yahya'nın yanına giden Seyda ondan Şafiî fıkhı kitabı olan ''Enwar''ı ve Sadî Şîrazî’nin ''Gülistan'' adlı Farsça kitabını okur. Bu arada Seyda Molla Yasin, Diyarbakır'a yakın Hıdılyas köyüne taşınır. Molla Muhammed Said tekrar onun yanına gider. Burada yaklaşık beş yıl zarfında sıra kitablarından Molla Camî’nin ''Abdulğafûr'' adlı haşiyesi ile onun haşiyesi olan ''Abdulhakim''e kadar okur. Oradan da Suriye'ye gider. Amûdê'ye bağlı Giît köyünde Molla Abdulhalim'in yanında bir yıl kalır. Burada Taftazanî’nin Belagat ilmiyle ilgili  ''Muhtasar'ül-Maanî'' ve ''Şerh'ul-Akâid''i okur. Daha sonra Türkiye'ye döner ve iki yıl askerlikten sonra o zaman Silvan'a bağlı Çirik Köyü’ne yerleşen Seyda Molla Yasin'in yanına tekrar gider. Burada da İmam Mahallî’nin''el-Bedrü’t-Tâli’ fi Halli Cemi’l-Cevâmi’'' adlı eserini ve bir miktar fıkıh okuduktan sonra 1957'de icazetini Seyda Molla Yasin'den alır.

 

Seyda Molla Muhammed Said, ilim icazetini aldıktan sonra Bismil'e bağlı Karangoz köyünde fahri imam ve müderris olarak göreve başlar. Burada yaklaşık bir yıl görev yapar. Daha sonra Silvan'a bağlı Kurişa köyüne taşınır. Burada 10 yıl (1958-1968) görev yapar. Daha sonra da Bismil'e bağlı Fetla Jor (Yukarı Dolay) köyüne taşınır ve burada yaklaşık 12 yıl (1968-1979) kalır. Burada fahri olarak göreve devam ederken 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında imam hatip olarak görev alır ve bundan sonra artık görevine resmi olarak devam ettirir.

 

Fetla Jor (Yukarı Dolay) köyünden sonra da Silvan merkez Tekel Camii’nde 4 yıl (1979-1982), Silvan'a bağlı Çirik köyünde 3 yıl (1982-1985), yine Silvan'a bağlı Haydereka köyünde 5 yıl (1985-1990), Bismil'e bağlı Hola köyünde 6 yıl (1990-1998) imamlık ve müderrislik yaptıktan sonra emekliye ayrılıp Diyarbakır'a yerleşmiştir. Görev yaptığı her yerde müderrisliğe devam ederek çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Emekli olduktan sonra da Diyarbakır'daki evi bir medrese gibi hizmet vermiştir. Son yıllarda ise daha çok çeşitli konularda risale ve kitap yazma ile zamanını geçirir.

 

Seyda ilk görev yeri olan Karangoz köyünde görev yaptığı sırada 1957 yılında yörenin tanınmış alimlerinden Molla Abdullah Koğî’nin kızıyla evlenir. Bu evlilikten üç erkek, yedi kız olmak üzere toplam on çocuğu olmuştur. Bir kızı küçük yaşta vefat etmiş, diğer çocukları ise hayattadır.

 

Hayatının tamamını ilim öğrenmek ve öğrenci yetiştirmekle geçiren Seyda, Şeyh Muhammed Maşûk’tan halifelik almıştır. Şeyh Maşûk halifelik izni vereceği her kişiye kişiliğine uygun bir tavsiyede bulunurdu. Seyda’ya da bu izni verirken ona ders vermeyi tavsiye etmiştir. O da bu tavsiyeye bağlı kalarak ders vermekle ve ilim tahsiliyle ömrünü geçirmiştir. Oturduğu mütevazi bir evi dışında başka bir mal varlığı da olmamıştır.

 

Hocaları

1)Seyda Molla Yahya Ferhandi,

2)Seyda Molla Yasin,

3)Seyda Molla Abdulalim,

 

 

Talebeleri

Seyda’dan icazet almış veya uzun süre onun yanında okumuş bazı talebeleri şunlardır:

 

1)Molla Muhammed Şirin.

 

2)Molla Sadullah: İmam-hatip ve müderristir. 1957 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Fetla jor (Yukarı Dolay) köyünde doğmuştur. Medrese eğitiminin büyük kısmını Seyda Molla Muhammed Said'in yanında tamamlamış ve ondan icazet almıştır. Seyda Molla Hıdır'ın yanında da bir müddet okuyup ondan da icazet almıştır. Ayrıca Şeyh Muhammed Asım Oxini'den de icazet almıştır. 1983'te Medrese tahsilini bitirdikten sonra Diyarbakır ve Mardin yöresinin farklı yerlerinde imamlık ve müderrislik yapmıştır ve halen tedrisata devam etmektedir. Bu süre zarfında önemli hizmetlerde ve görevlerde bulunan çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Ayrıca yoğun ilmi çalışmaya da devam etmektedir. Çeşitli konularda Türkçe ve Kürtçe risaleler yazmış, kitap tercüme etmiş ve bazı dergilerde yazıları yayınlanmıştır.

3)Molla Sebahaddîn Çanî: İmam-hatip ve müderristir. İstanbul’a yerleşmiştir.

4)Molla Selahaddîn Karacadağî: İmam-hatip idi; vefat etmiştir.

5)Molla Ahmet Afşin: İmam-hatiptir. İlmi çalışmalara devam etmektedir, Arapçadan Kürtçe diline güzel tercümeleri vardır.

6)Molla Muhammed Tahir: Silvan

7)Molla Galib Bennili: İmam hatiptir, Karaz (Kocaköy)

8)Adil Bor: Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki İhtisas Eğitim Merkezi öğretim görevlisi.

9)Molla Hadi Selibî: Batman'a bağlı Selib Köyünden.

10)Molla Abdulilah Yıkılmaz: Seyda’nın oğludur, ticaretle uğraşıyor.

11)Molla Abdulvahit Yıkılmaz: Seyda’nın oğludur, imam-hatiptir; Diyarbakır.

12)Molla Abdulhalim Aynkafî: İskenderun'a yerleşmiştir.

 

Eserleri

Seyda uzun yıllardan beri çeşitli konularda yazılar yazmaya devam etmektedir. Yazdığı kitaplarının bir kısmı manzum bir kısmı da nesir şeklindedir. Şimdiye kadar bunlardan üç tanesi basılmıştır. Yazdığı eserler şunlardır:

 

1)''Delailü’s-Salat'': Kürtçe manzum olarak hazırlanan bir ilmihal kitabıdır. Taharet ve namaz konularını detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Bir giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. 32 sayfadır. Diyarbakır söz matbaasında bir baskısı yapılmıştır.

 

2)''el-Kavl'ül-Vasît Beyn'el- İfrati ve't- Tefrît'': Ehl-ı Sünnet mezhebinin vasat, Vahhabilik ve Şia mezheplerinin ise ifrat ve tefrit olduğu konusunda hazırlanan kısa bir eserdir. Diyarbakır söz matbaasında bir baskısı yapılmıştır.

 

3)''el-Fütuhat'üs-Samedîyye fi'r-Reddi ala Müğaletat'il- Vehhabiyye'': Bu eserde Vahhabiliğin Ehl-i Sünnete aykırı görüşleri eleştirilmektedir. Özellikle Muhammed bin Abdulvahhab ve Abdullah bin Baz gibi önde gelen âlimlerin çeşitli eserlerinde geçen aykırı fikirlere bir reddiye niteliğindedir. 273 sayfadır. İlk Basksı Diyarbakır söz matbaasında yapılmıştır, ikinci baskısı ise İstanbul Ravza yayıcılık ve matbaacılık tarafından yapılmıştır.

 

4)''Nezahet'ül-Ashab fi's-Sünneti ve'l-Kitab ‘Amma İftera Aleyhim Ehl'üz-Zeyği ve'l-İrtiyab'': Molla Hüseyin'in "Esl'üş-Şia ve Usuluha" adlı eserin bir tenkidi niteliğindedir. Genel anlamda Şia mezhebinin imamet ve bunun neticesi olan sahabeler hakkındaki olumsuz düşüncelerini delillerle çürütmeye çalışmaktadır.

 

5)''el-Menzumet'ül-Behiyye'': Arapça bir manzumedir. Hz. Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiği sırada Ümmü Ma'bed çadırında meydana gelen iki büyük mü'cizeyi anlatmaktadır. 25 beyyitten oluşmaktadır.

 

 6)''Menhel'ül-Vüdd Fi Beyani Gazveti Bedrin ve Uhud'': Bedir ve Uhud savaşlarını anlatan mevzun bir eserdir. 148 beyittir.

 

7)''el-Menzumet'ül-Vafiye bi'r-Reddi ala Muğaletat'il-Vehhabiyye'': Vahhabilerin tevessül ve istiğase hakkındaki görüşlerine bir reddiyedir. 41 beyitten oluşuyor.

 

8)''Esma'u Sadat'is-Silsilet'it-Tarikat'in-Nakşibendiyye'': Arapça olarak hazırlanan bu manzumede Nakşibendi tarikatı silsilesinde adı geçen zatların isimleri mevzun bir şekilden anlatılmıştır. 25 beyyitten oluşmaktadır.

 

9)''el-Menzumet'ün-Nushiyye'': 10 beyitlik bir manzumedir. Dünya'ya uymanın kötülüğünü ve dünya'nın aldatıcılığını konu edinmiştir.

 

10)''ed-Dürr'ül-Vehhac Nazm-u Fihhriste't-il Minhac'': İmam Nevevî'nin “el-Minhac” adlı eserinin fihristinin manzum şeklidir. 33 beyitten oluşmaktadır.

 

11)''et-Tibyan li Mebde-i ve Münteha Şehri Ramazan'': Dört mezhebe göre Ramazan ayının başlaması ve sona ermesi ile ilgili hükümleri içermektedir.

 

 

Tasavvufî Yönü

Seyda daha medresede tahsiline devam ederken bir mürşide bağlanma arayışı içinde olmuştur. Fakat intisap edeceği mürşidin âlim ve İslam şeriatına bağlı olması gerektiğini düşünmüştür. Yıllar sonra Silvan’a bağlı Kurişa köyünde imamlık ve müderrislik görevine devam ederken Norşin mürşidlerinden Şeyh Muhammed Maşûk'un Diyarbakır'a geldiğini öğrenir. O da Diyarbakır'a gelip onu ziyaret eder. Daha sonra Diyarbakır'a her gelişinde onu ziyaret eder. Aradığı şartların onda mevcut olduğuna kanaat getirir ve 1380/1960 yılında Norşin'e gidip ona intisap eder. Tarikatta amel denilen süreci altı yılda tamamladıktan sonra Şeyh Maşûk ona halifelik verir.

Halifeleri

Şeyh Maşuk, Seyda’ya halifelik verirken müderrislik ile meşgul olmasını tavsiye etmiştir. O da bu tavsiye üzerine daha çok talebe okutmakla meşgul olmuştur. Bu nedenledir ki ona intisap edenlerin sayısı azdır. Şimdiye kadar şu dört kişiye halifelik vermiştir:

1)Molla Muhammed Said Kerxî: Diyarbakır merkez Ofis semtindeki medresesinde müderrislik yapmaya devam etmektedir.

2)Molla Muhammed Şirin: Diyarbakır'a yerleşmiştir.

3)Molla Muhammed Zahit: Diyarbakır'a bağlı bir köyde imam hatib olarak görev yapmaktadır.

4)Molla Abdulganî: Diyarbakır merkezde imam hatib olarak görev yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 
Bu haber 660 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI