Bugun...Hakikate Adanmış Bir Ömür

Bu haftaki ‘Pazartesi Sohbetleri’nin konuğu Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tekin ile ‘Şeyh Ubeydullah El-Kavumani’nin hayatını konuştuk.

facebook-paylas
Tarih: 01-02-2021 02:02

Hakikate Adanmış Bir Ömür

Şeyh Ubeydullah’ın, 60 yılı aşkın bir süreden beri ilim tahsili ile meşgul olduğunu belirten Tekin, bu esnada yüzlerce talebe yetiştirip birçoğuna ilmi icazet verdiğini söyledi.

Doç. Dr. Tekin, Şeyh Ubeydullah El-Kavumani’nin ilme ve ilim ehline daha fazla önem verdiğine işaret ederek, “Nitekim kendisi şu an tedrisatıyla müderris oğullarının ilgilendiği medreselerindeki talebelerin dertleriyle hemhal olur, onların maddi ve manevi sıkıntılarını gidermeye çalışır. Bunun dışında bayram ve kandil gecelerinde tüm öğrencileri cömertliğiyle sevindirir ve durumu iyi olmayanlara mütemadiyen yardımlarından esirgemez ve etrafındakilere sürekli şöyle der: Cenab-ı Hak bana ihsanda bulunmuş ben de bunu yerine göre; Allah yolunda ilim tahsil eden bu öğrencilere sarf etmek zorundayım” dedi.

 

Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tekin’in anlatımıyla Şeyp Ubeydullah’ın hayatının detayı:

“EL KAVUMANİ 1938 YILININ EKİM AYINDA ELAZIĞ’IN YÜCEKONAK KÖYÜ’NDE DÜNYAYA GELDİ”

Şeyh Ubeydullah el-Kavumanî, 1938 yılının Ekim ayında Elazığ Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak  (Kavumân) köyünde dünyaya geldi. Evin tek erkek çocuğu olup Sudete ve Nazime Hanımefendiler adında iki de kız kardeşi olmuştur. Babası Molla Abdullah Efendi, 1899 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Sisî (Yolçatı) köyünde doğdu. 1965 yılında ise Elazığ/Karakoçan/Yukarı Ovacık köyünde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Molla Abdullah’ın babası, Molla Muhammed Said, annesi ise Hava hatundur. Molla Abdullah, Şeyh Ubeydullah el-Kebir’in torunu olup aynı zamanda Şeyh Mustafa Sisî’nin de amcazadesidir. Askerlik çağına geldiğinde askere gider, Yunan muharebesine katılır, ayağından yaralanır ve Kurtuluş Savaşı’ndan gazi olarak Kavumân’a amcası Molla Abdulhakim Efendi’nin yanına döner. Molla Abdullah, 1965 yılında 66 yaşında iken Karakoçan Yukarı Ovacık (Kürükhan)  köyünde Hakk’ın rahmetine kavuşur ve bu köyde defnedilir. Türbesi civarda malum olup sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. 

Annesi Asiye Hanımefendi, Çetan aşiretinin ileri gelenlerinden olan Molla İbrahim Efendi’nin kızıdır. Annesi ise Besime hatundur. Âlime ve saliha bir kadın olan Asiye Hanımefendi, ağabeyi Molla Şükrü Efendi’den ilim tahsilini yapmıştır. Asiye Hanımefendi salahiyet ve takvası dışında, ilmi ile de ün salmıştı. Herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. Şeyh Muhammed Hâdi onun için: “Eğer hanımlardan Şeyh ve Mürşid çıkmış olsaydı Asiye Hanımefendi Şeyh ve Mürşid olurdu” demiştir. Asiye Hanımefendi, evini adeta bir hanımlar medresesine çevirmişti. Çevresinde ilim tahsili almak isteyen hanımlara sürekli Kur’an, fıkıh (ilmihal) ve akaid dersleri verip onların yetişmesine yardımcı olurdu. Hayatının son anlarında yakalandığı felç hastalığı sonunda Milâdî: 1960 yılında takriben 70 yaşlarında Karakoçan Kavumân köyünde vefat eder ve Kavumân’daki Markad ve Ziyaretgah’da defnedilir. Türbesi malum olup ziyaret edilmektedir.

Şeyh Ubeydullah, ilk evliliğini annesinin isteği üzerine, henüz genç yaşlardayken, annesinin talebelerinden amcasının kızı Fadime Hanımefendi ile yapar. Bu evlilikten üç çocuğu olur ve çok genç yaşta hanımını doğumda kaybeder. Eşinin vefatı üzerine, çocuklarına bir süre Şeyh Ubeydullah’ın kız kardeşi Nazime Hanımefendi bakar. Babasının Kurtuluş Savaşı’nda Yunan muharebesinde ayağından aldığı darbe nedeniyle çalışamaz durumda olması maddi sıkıntıları beraberinde getirir. Bir taraftan tahsil hayatına devam edebilmek diğer taraftan da ailesinin ve kendisinin masraflarını karşılamak üzere gerek imamlık gerekse diğer işlerde çalışmak zorunda kalır. Annesi Asiye Hanımefendi’nin yakalandığı ağır bir hastalık neticesinde bil mecburiye ikinci evliliğini gerçekleştirir. Bu evliliği yürümez, askerlik dönüşü yerini ayrılığa bırakır.

Askerden döndükten sonra yolu Çanakçı köyüne düşer. Şeyh Ubeydullah, talebeleriyle birlikte bu güzel köye gelirken köy ahalisinden Süleyman Efendi ve evlatları, evlerinin bir bölümünü onun ve talebelerinin hizmetine sunar. Şeyh Ubeydullah, burada hem imamlık görevinde bulunur hem de talebe okutur. Civar köylerde bulunan dönemin birçok mollası bu köyde Şeyh Ubeydullah’tan ders almıştır. O, köy halkı tarafından çok sevilir ve köyde kalması için kendisine çok ısrar edilir. Bunun üzerine bu köyün büyüklerinden ve eşraflarından Hacı Ağa Efendi, kızı Hüsna Hanımefendi’yi Şeyh Ubeydullah ile evlendirir. Böylece bu eşinin omuzlarına üç çocuğunun sorumluluğu da aynı zamanda yüklenmiş olur. Şeyh Ubeydullah, askerlik dönüşü kendi köyü olan (Kavumân) Yücekonak’tan ayrılıp Çanakçı köyüne yerleştikten sonra burada bir cami inşaatına başlar ve camiyi hizmete sokar. Bu camide kendisine resmi imamlık görevi verilmesine rağmen kabul etmez, yerine talebesi olan Molla Hasan Hayri Efendi’yi teklif eder. Çanakçı köyünde toplam 5 yıl kalır.

Şeyh Ubeydullah’ın babası, daha önceleri sık sık ziyarete geldiği Yukarı Ovacık köyüne yaptığı en son ziyaretlerinde köy eşrafını toplayıp, kısa bir ömrünün kaldığını söyler ve oğlunun bu köye yerleşmesini vasiyet eder. Aynı akşam (Ramazan ayı) sahur vaktinde, misafir olarak kaldığı Mustafa Şiran isimli şahsın evinde Milâdî: 1965 yılında vefat etmiş ve bu köyde defnedilmiştir. Bu vasiyet üzerine Şeyh Ubeydullah, kısa bir süre sonra bu köye yerleşir. Bu güzel köyün insanları onun için yeni bir umut kapısı olur ve o, yeni bir hayatın temelini bu köyde atar. 1965 yılından itibaren ikamet ettiği bu köyde, geldiği ilk yıllarda bir camii ve yanında da küçük bir bölme inşa etmiş ve orada uzun yıllar ilim tedrisatı yapmıştır. Bu süre zarfında sayısızca talebe yetiştirmiştir.

ÇOCUKLARI

Şeyh Ubeydullah, iki kez evlenmiş ilk eşi Fadime Hanımefendi’den üç çocuğu (iki erkek bir kız)  olur ve çok genç yaşta hanımını doğumda kaybeder. Eşinin vefatı üzerine, ikinci evliliğini Hüsna Hanımefendi ile yapar bu hanımından da on evladı (yedi erkek üç kız) bulunmaktadır. Hüsna Hanımefendi de 27.08.2013 tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Evlatlarının hepsi dini eğitim tahsil etmiş beş tanesi imamlık vazifesini ifa etmektedirler. Bunlardan üç evladı ilmi icazet alıp Şeyh Ubeydullah’ın medreselerinde müderrislik vazifesini ifa etmektedirler.

OĞULLARI

1) Abdulhakim Efendi, 1954 doğumlu olup memur emeklisidir. Boş zamanlarını medrese ve talebelerin hizmetine adayan Abdulhakim Efendi, evli ve 4 çocuk sahibi olup şuan Karakoçan’da ikamet etmektedir.

2) Kutbettin Efendi: 1956 doğumlu olup memur emeklisidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olup şuan Elazığ merkezde ikamet etmektedir.

3) Molla Muhammed Said: 1963 doğumlu olup Almanya’da çalışmakta ve aynı zamanda babasının oradaki müritlerine rehberlik etmektedir. Molla Muhammed Said, evli ve 3 çocuk babasıdır.

4) Molla Mücahid: 1964 doğumlu olup şuan Yukarı Ovacık Köyünde imamlık vazifesini icra etmektedir. Bunun yanında babasının medresesinde başta kursun resmi işlemleri ve muhasebe işleri olmak üzere birçok konuda kendisini medresenin hizmetine adamıştır. Molla Mücahid, evli ve 4 çocuk babasıdır.

5) Molla Muhyeddin: 1967 doğumlu olup imamlık vazifesinin yanında Yukarı Ovacık Köyünde bulunan Halidiye Medresesinin genel sorumlusudur. Evli olup 3 çocuk babası olan Molla Muhyeddin, Yukarı Ovacık köyünde ikamet etmektedir.

6) Ekrem Efendi: 1969 doğumlu olup Ramazan Bayramı’nın birinci günün sabahında 26 Nisan 1990 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Naaş-ı, Yukarı Ovacık köyündedir.

7) Molla Alâuddin: 1973 doğumlu olup babasının Elazığ Kovancılar ilçesinde inşa etmiş olduğu Seyda Ubeydullah Kuran Kursu adındaki medresede müderrislik yapmakta ve aynı zamanda orada bulunan Seyda Ubeydullah Camisinin de imamıdır. Molla Alâuddin, evli ve 5 çocuk babasıdır.

8) Molla Muhammed: 1975 doğumlu olup babasının Elazığ Karakoçan ilçe merkezinde inşa ettiği Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî medresesinde müderrislik yapmaktadır. Şuanda Bingöl Üniversitesinde doktora eğitimine de devam eden Molla Muhammed, Evli ve 4 çocuk babasıdır. Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe, Zazaca dillerini bilen Molla Muhammed, aynı zamanda yazarlık yönü de bulunup ondan fazla yayınlanmış çalışması bulunmaktadır.

9) Molla Emrullah: 1979 doğumlu olup Yukarı Ovacık köyünde İmam Hatiplik görevini ifa etmektedir. Ayrıca babasının köydeki medresesinde müderrislik yapmaktadır. Molla Emrullah, evli olup üç çocuk sahibidir.

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî’nin nesep silsilesi şu şekildedir:

Şeyh Ali’yê Kal

Molla Fâzılê Sûsî

Molla Hâmidê Sûsî

Şeyh Ali

Şeyh Ma’ruf

Şeyh Mahmudê Sorî

Şeyh Abdülaziz

Şeyh Ubeydullah’ê Kebir

Molla Mahmud

Molla Muhammed Said

Mola Abdullah

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî el-Halidî

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, yedi yaşında Kur’ân’ı annesinden, temel dini bilgilerini de dayısı Molla Şükrü Efendi’den almıştır. Yörede meşhur Kavumân Medresesi’nde Arabî ilimlerin temel taşları konumunda olan sarf ve nahiv derslerini almış daha sonra Norşin ve Suriye’de bulunan Haznevî Medreselerinde ilim tahsilinde bulunmuştur. Son olarak İstanbul/Aksaray’da ikamet eden son devrin önemli âlimlerinden Molla Muhammed Said Cımzerkî’nin derslerine iştirak edip kendisinden ilmi icazet almıştır.

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, 1960 yılından itibaren Elazığ Karakoçan Yukarı Ovacık köyünde ikamet etmiş, burada “Hâlidîyye Medresesini” inşa etmiştir. Hâlidîyye Medresesi adını, Şeyh Ubeydullah’ın soy ve tasavvufi olarak kendisine müntesip olduğu büyük mutasavvuf Mevlana Halid el-Bağdadî’nin isminden almıştır. Bu medresesinin devamında Kovancılar ilçe merkezinde “Seyda Şeyh Ubeydullah Medresesi” adında medrese ve cami inşa etmiş ardından da Karakoçan ilçe merkezinde “Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî” adında üçüncü bir medreseyi inşa etmiştir. Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî’nin inşa ettiği ve bilfiil yürüttüğü bu medreselerde evlatları ve kendisinden icazet alan öğrencileri müderrislik yapmaktadır. Bu medreselerde yüzlerce ilim talebesi yetişmiş ve yetişmeye devam etmektedir. Şeyh Ubeydullah, rahle-i tedrisinden geçen yüzlerce kişiye ilmi icazet vermiş ve mücazları Türkiye ve Avrupa’nın farklı şehirlerinde toplumu dinî manada aydınlatmaktadırlar. Şimdilerde 83 yaşında olan bu büyük âlim yöresinde oldukça sevilen ve itibar edilen bir kanaat önderidir. Anadolu’nun her tarafından öğrencileri bulunan bu medreselerde yüzlerce ilim talebesi eğitim almaktadır. Resmi Kur'an kursu statüsünde olan bu medreselerde klasik medrese eğitiminin yanında hafızlık eğitimi de verilmektedir. Bu medreseler, çevre düzeni, düzenli çalışma sınıfları, etüt odaları, ezber odaları, yemekhanesi, yatakhanesi ve zengin kütüphaneleri ile modern bir görüntüye sahiptirler. Hayatını ilim hizmetine vakfetmiş ve ilmi vakarını büyük bir hassasiyetle koruyan Şeyh Ubeydullah, öğrencilerin bütün maişetlerini kendi has nafakasından temin etmektedir.                                    

TEDRİS FAALİYETLERİ VE TALEBELERİ

Şeyh Ubeydullah, ilk eğitimini muhterem validesinden aldıktan sonra sırasıyla; Molla Şükrü Kılıç, Şeyh Muhammed Hadi el-Kavumânî (Çiçek), Molla Osman el-Hanî el-Mukriyanî, Molla Abdullah Güler (Perxo/Solhan), Molla Abdullah el-Genci, Molla Zeki et-Tilî (Korkut/Muş), Molla Cafer el-Baleki hoca efendilerden eğitim almıştır. Bu hocaların dışında Şeyh Masum idaresindeki Norşin medresesinde kalmış oradaki müderrislerden de çeşitli ilim şubelerinde dersler almıştır. Ardından Suriye’nin Haseki/Kamışlı ilçesine bağlı Tılmaruf köyüne gitmiş orada önce Şeyh Alauddin Haznevî ve ardından da Şeyh İzzeddin Haznevî’nin ilmi ve tasavvufi derslerine devam etmiştir. Bu arada aslen Siirt’li olup bir müddet Diyarbakır’da kaldıktan sonra İstanbul/Aksaray’da ikamet eden son devrin allamelerinden olan Molla Said el-Cımzerkî’nin yanına gitmiş ve iki yıllık bir eğitimden sonra kendisinden ilmi icazet almıştır.

Şeyh Ubeydullah, ilme ve ilim ehline daha fazla önem vermektedir. Nitekim kendisi şu an tedrisatıyla müderris oğullarının ilgilendiği medreselerindeki talebelerin dertleriyle hemhal olur, onların maddi ve manevi sıkıntılarını gidermeye çalışır. Şeyh Ubeydullah, zamanın şartlarını da göz önünde bulundurarak talebelerinin medrese eğitimiyle birlikte açıktan ilk, orta ve yükseköğretim programlarını da bitirmelerine teşvik etmektedir. Bu bağlamda o, dışarıdan imam hatip lisesi açık öğretim programını okuyan öğrencileri için araç tahsisinde bulunmuş ve her hafta sonu bu araçlarla öğrenciler okullarına götürülüp getirilmektedir. Bunun yanı sıra o, ilmini ve malını Allah uğrunda cömertçe harcayıp, kendisini en büyük cihad olan ilim hizmetine adamıştır. Kendi has imkânlarıyla 600-700 kişilik kapasiteye sahip medrese binalarını inşâ edip hizmete sunması bunun en güzel örneğidir. Medreselerinin masrafları bizzat kendisi tarafından karşılanmakla beraber her öğrenciye burs yardımı yapmaktadır.

Bunun dışında bayram ve kandil gecelerinde tüm öğrencileri cömertliğiyle sevindirir ve durumu iyi olmayanlara mütemadiyen yardımlarından esirgemez ve etrafındakilere sürekli şöyle der: Cenab-ı Hak bana ihsanda bulunmuş ben de bunu yerine göre; Allah yolunda ilim tahsil eden bu öğrencilere sarf etmek zorundayım. Şayet sarf etmezsem bunun hesabı benden sorulur ve bu in‘âm ve ihsân benden alınıp, başkasına devredilir. Bu dini ve ilmi seven, bu uğurda gayret gösteren insanların gayretlerini Cenab-ı Hak kabul buyursun. Cömert olmayan bir kişinin, mürşid-i kâmil olması düşünülemez, olsa bile irşadını hakkıyla eda edemez. Dünya, ahiret için vardır, dünyada çalışılır fakat asla amaç değil araç olması gerekir.”

Şeyh Ubeydullah, atmış yılı aşkın bir süreden beri ilim tahsili ile meşgul olmaktadır ve bu esnada yüzlerce talebe yetiştirip birçoğuna ilmi icazet verdi. Şeyh Ubeydullah’ın mücazlarından bazılar şunlardır: Molla Nimetullah Bildik, Molla Hasan Hayrı İnce, Molla Nureddin Tunç, Molla Hüseyin Ekici, Molla Abdulhalim Savaş, Molla Bayram Güneş, Molla Emrullah Seydaoğlu, Seyid Hasan Çelik Norşinî, Molla Davud Yıldız, Molla Mahmud Örnek, Molla Ahmet Kocabey, Molla Veysel Doğan, Molla Nurullah Yıldırım, Molla Rıdvan Şahin, Molla Sadullah Ağa, Molla Muhammed Ergin, Molla Doğan Bakıman, Molla Nursin Demir, Molla Mürsel Doğan, H. Hasan Baturay, H. Nebi Toğal, Molla Yunus Bozkuş, Molla İsmail Bozkuş, Molla Selman Baydaş, Molla Halim Yalçın, Molla Ahmet Tarhan, Harun Tungaç, Molla Muhammed Emin Açık, Molla Yunus Ayaz, Molla Sinan Çelik, Molla Muhammed Umay, Molla Hüseyin Binici, Molla Erkan Akdemir, Molla Muharrem Orta, Molla Cumali Şahin, Molla Mustafa Çeşim, Molla Cemal Demirkol, Molla Celal Çaynak, Molla Mahmud Kovayçin, Molla Yunus Yıldırım, Molla Fatih Karabaş, Molla Mümtaz Doğru, Molla Ömer Vural, Molla Davud Yıldız, Molla Mahmud Yıldız, Molla Sabahaddin Korkmaz, Molla Ahmed Selen, Molla Abdullah Kovayçin, Molla Selami Yıldırım, Molla Özgür Baran, Molla Muhammed Aydemir, Molla İsmail Baran, Molla Muharrem Kutlu, Molla Sinan Eman, Molla Engin Gökçe, Molla Hasan Yılmaz ve Molla Abdullah Özmen. 

TARİKATI VE İRŞAD FAALİYETLERİ

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, Nakşibendî tarikatının Hâlidî koluna mensuptur. Şeyh Ubeydullah, ilk tasavvufi dersini Nakşi şeyhi olan amcazadesi Şeyh Muhammed Hadi el-Kavumânî’den almıştır. Bu onun mürşidin gözetiminde yaptığı manevi yolculuğun ilkidir. Bu zatın vefatından sonra Şeyh Masum el-Haznevî’ye ardından Şeyh Alauddin el-Haznevî’ye intisap edip tasavvufî amelini bitirmiştir. Onun vefatının ardından Şeyh İzzeddin el-Haznevî’ye intisap etmiş ve ondan hilafet almıştır. 31 Temmuz 1992 tarihinde Şeyh İzzeddin el-Haznevî’nin vefat etmesiyle, altı ay önceden beş büyük âlimin şahitliğinde yazıp ve her birisine birer nüsha vermiş olduğu vasiyetnamesi okunmuştur. Bu vasiyetnamede, Şeyh Ubeydullah’ın da aralarında bulunduğu beş kişiye hilafet verildiği yazılmaktaydı.

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî’nin Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’ye kadar uzanan tarikat silsilesi şu şekildedir:

 ⁕ Mevlânâ Halid el-Bağdâdî  (ö.1827)

  ⁕ Seyyid Abdullah el-Hakkârî  (ö. 1813 ) 

  ⁕ Seyyid Tâhâ el-Hakkârî (ö. 1853)  

 ⁕ Seyyid Sıbgatullah el-Arvâsî (ö. 1870 )  

  ⁕ Şeyh Abdurrahman Tâğî  (ö. 1886 ) 

  ⁕ Şeyh Fethüllah el-Verkânisî  (ö. 1899 ) 

  ⁕ Şeyh Muhammed Diyâüddîn (ö.  1923)  

  ⁕ Şeyh Ahmed el-Haznevî  (ö. 1949 ) 

 ⁕ Şeyh Masum el- Haznevî  (ö. 1958 ) 

 ⁕  Şeyh Alauddin el-Haznevî (ö. 1969 ) 

 ⁕  Şeyh İzzeddin el- Haznevî (ö. 1992)

 ⁕ Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî   

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, tedris faaliyetlerinin yanı sıra 1992 senesinde aldığı hilafetten sonra irşad faaliyetlerini de sürdürmektedir. Şeyh Ubeydullah’ın irşad sahası sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp Avrupa kıtasının birçok ülkesinde de müntesibi bulunmaktadır. Bu bakımdan kendisi hem yurt içinde hem de yurt dışında irşad faaliyetlerini sürdürmektedir. Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, müritlerin çokluğundan ziyade onların istikamet üzere olmasına daha fazla dikkat etmektedir. Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, dergâhında birçok salik tasavvufi eğitim alıp seyrüsülûklarını tamamlamalarına rağmen şimdiye kadar kimseye hilafet vermemiştir. Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, ilim ve irşad faaliyetleriyle birlikte bölge halkının sorunlarıyla da bire bir ilgilenmektedir. Bu sorunların başında kavgaların sonlandırılması, küslerin barıştırılması, miras sorunlarının çözüme kavuşturulması, kan davalarının barışla neticelendirilmesi gibi dini ve sosyal sorunlar gelmektedir. Nitekim kendisinin müdahalesi neticesinde bölgesindeki yüzlerce sorun çözülmüştür. Rivayet edildiğine göre Karakoçan’ın mülki amirlerinden biri Şeyh Ubeydullah hakkında şöyle demiştir: “Bingöl, Tunceli ve Elazığ üçgeninde bulunan Karakoçan, coğrafi yapısı itibarı ile her türlü tehlikeye maruz kalabilecek durumda olup, oldukça tehlikeli bir bölgede yer almaktadır. Ama o bölgede ikamet eden manevi lider Seyda Şeyh Ubeydullah sayesinde, orası adeta mahfuz (korunmuş) konuma gelmiştir. Uzun süre görev yaptığım o bölgede, yaşadığım olaylar karşısında bu duruma nefsim vakıf olmuş ve şahsım bizzat buna müşahede etmiştir. Her bölgede bu gibi zatların bulunmasını ve sayılarını çoğalmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.” Şeyh Ubeydullah, çevresinde bulunan insanların fiziki sorunlarıyla da alakadar olmaktadır. Nitekim Elazığ civarında olsun başka yerde olsun herhangi bir yerde camii, kuran kursu, taziye evleri, köprü, okul vb. hayır ve eğitim-öğretim kurumlarının yapımlarında önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu da onun kerem ve cömertliğine delalet eden bariz örneklerden biridir. Nitekim kendisi Haznevî Dergâhında seyrüsülûk ederken akranları arasında cömertliğiyle bilinmiş ve arkadaşları ona “Rahmet bankası” lakabını vermişlerdi. Şeyh Ubeydullah, İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan manevi ve derunî hayat tarzı olan tasavvufu bütün benliğiyle yaşamaya gayret etmektedir. Dolayısıyla kendisi insanlara karşı gayet mütevazıdır. Etrafındakilere elini öptürmez elini öpenler olursa da o da onların elini öpmektedir. Bu bakımdan onunla ilk defa karşılaşan kişi karşısında bir mürşid değil de bir mürid olduğu zannına kapılır. Şeyh Ubeydullah’ın bu hassasiyeti onun terbiyesinde yetişmiş evlatlarında da görülmektedir.

ESERLERİ

Şeyh Ubeydullah, mevcut ortamda yeterli eser bulunduğundan ayrıca bir eser yazma ihtiyacında bulunmayıp tüm enerjisini tedrisat ve irşad hizmetlerine adamıştır. Ancak dini konularda vermiş olduğu cevaplar, vaaz ve şifahi sohbetlerinden derlenen, “Gönüle Akan Damlalar” isimli eseri hazırlanıp yayına sunulmuştur. Bu eser birkaç kez basılmıştır. Eser ilmihal bilgileri yanı sıra vaaz ve irşat konularını da ihtiva etmektedir. Eserin dili Türkçedir.

 

KAYNAKÇA

Muhammed Seydaoğlu, Gönül Sultanları, Enes Matbaacılık, İstanbul, 2010, s. 121-187.

Muhammet Abdullah Seydaoğlu, Sultanü’l–Arifin Babam Seyda Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, Kırk kandil Yayınevi, İstanbul, 2019.

Sabahattin Çanî, ‘Ulemauna mine’l-Müderrisîn fi’l Karni’l-‘İşrîn, Daru’r-Ravde, İstanbul, 2015.

Görüşmeler:

Şeyh Ubeydullah el-Kavumânî, Mücahid Seydaoğlu, Muhyeddin Seydaoğlu, Alâuddin Seydaoğlu, Muhammed Seydaoğlu ve Emrullah Seydaoğlu ile yapılan görüşmeler.
Bu haber 4694 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI