Bugun...ĶÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İSMİNE AĞIR TENKİD: BAKANLIĞIN İSMİ DE FRANSIZ !..

Gazetemiz Yazarı ve Şehir Araştırmacısı Mehmet Ali Abakay ile haftanın gündemini ele aldığımız söyleşide çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Bakanlığın adında iki, etkinliklerinde iki olmak üzere dört Fransızca kelime var: Kültür, Turizm, Festival, Karnaval.

facebook-paylas
Güncelleme: 16-09-2022 10:53:29 Tarih: 16-09-2022 07:04

ĶÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İSMİNE AĞIR TENKİD: BAKANLIĞIN İSMİ DE FRANSIZ !..

Yedi ilde yapılacak etkinliklerde Bakanlığın Festival ve Karnaval düzenlediğini, 15000 civarında ismin bu etkinliklerde görev aldığını belirten  Şehir Araştirmacısi Abakay,  bu iki etkinliğin içinde geçen festival ve karnavaldan önce bakanlığın isminin değişmesinin gerekliliğine işaret ederek  "Kültür Bakanlığı" yerine " "Medeniyet Bakanlığı" teklifinde bulundu.

Yazar Abakay, Kültür ve Turizm Bakanlığının değişen iktidarlar döneminde, 1950'den bu güne millî sıfatını taşımadığının altını çizdi.

Gazetemiz Sahibi, Yayın Yönetmeni Mehmet Zeki Özer sordu, M. Ali Abakay cevapladı.

Mehmet Zeki Özer: Diyarbaķır'da da yapılacak olan Kültür Yolu Festivali için eleştirileriniz var. Okurlarımıza bu eleştirinizle başlayalım, söyleşiye.

Mehmet Ali Abakay: Dört kelimenin ilk ikisi Bakanlık adında. Kültür ile Turizm, kaynak olarak Fransızca kelimeler. Bu bakanlığın isminde iki Fransızca kelimenin yer almasını eleştiren başkası çıktı mı? Bilmiyoruz.

Bir Afrika Ülkesi değiliz ve Fransızca konuşmuyoruz. Fas, Tunus, Cezayir gibi Fransız Sömürgelerinde resmî dillerden biri Fransızca.

Millî Eğitim Bakanlığı'nda olsun, Üniversitelerde olsun, Yabancı Dil olarak Fransızcanın etkisi kırıldı, azaldı. Yine de tesirleri gördüğümüz kadarıyla bir bakanlık adında değişmez biçimde yer alıyor.

Öncelikle buna dikkât  çekmek lazım. Bizim Türkiye ile Macron Fransası arasındaki ilişkilerle önceki durumlar konumuz dışında.

Dört kelimenin de Fransızca kaynaklı olduğunu biliyor muyuz?

Bu kelimeler: Kültür, Turizm, Festival, Karnaval.

Fransız kalmak istemediğimiz konuyu gündeme taşıyoruz.

- Bakanlık adı, son yirmi yıla ait değil. Öyle mi?

- Bu bakanlık, şimdi değil  kuruluşu oldukça eski. Kalkıp mevcut iktidara mal etmiyoruz, kesinlikle. İktidardan bu bakanlığın ikiye ayrılarak, iki Fransızca kelimenin değişimini istiyoruz. Bakın diğer bakanlık isimlerine, yabancı kelime bulmanız  söz konusu mu?

Geçmişten gelen bu iki Fransızca Kelime, bakanlık adında yer almamalı.

Kimseler,  farklı anlamlar yüklemesin yazının manasına.

Ülkede "Kültür" ve "Turizm" ile ifade edilen bakanlıklar/ bakanlık hiç bir zaman yerli olmadı.

Millî Eğitim var, Millî Savunma var. Kültür ve Turizm niçin Millî olmasın?

Millî Kültür Bakanlığı yerine sadece " Medeniyet Bakanlığı " demek yeterlidir. Millî ve Kültür, bir arada olacak ifadeler değil, çünkü. Turizm yerine ne isim bulunacaksa o kadar önemli değil. Istenirse " Türkiye Tanıtma Bakanlığı " denir, bir teklif olarak.

- Bakanlık, bir teklifle ikiye ayrılır mı?

- Bakın  hangi iktidar gelirse gelsin, üst yönetim kadroları değişirse değişsin, bakanlıkların/ bakanlığın stratejileri değişmedi.

Yerli olma iddiasıyla yola çıkarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın adında iki yabancı kelimenin varlığı hiç mi rahatsız etmedi, 1950'den beri kimseleri?

Bir ara çıkan dergilerden birisinin ismi ilginçti: Millî Ķültür.

Dergi sayfalarında ele alınan konular, oldukça farklıydı da isimdeki muhtevaya uymayan yön, kültürün millî olmasına engeldi.

 

Diğer dergiler de yok mudur, bu arada?

Elbette farklı dergiler, Kültür ifadesiyle yayınlanmıştır.

- Güncel olan ve yakında başlayacak olan festivaller var.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Yolu Festivali yanında Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı gerçekleştirecek.

Aklın almadığı husus, " Kültür", " Festival" ve " Karnaval" birer yabancı kelime.

İlginçtir ki üçü de Fransızca kaynaklı.

Türk Dil Kurumu'nda kelime karşılıkları'dan birini sunuyoruz:

Karnaval: TDK sözlüğündeki ilk karşılığı Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi

ikinci karşılığı bu dönemde yapılan eğlence'dir

Üçüncü karşılığı şenlik.

Anlaşılan Adana ve Çukurova' da Portakal Çiçeği Karnavalı, 2023 Nisan'da şenlik havasında geçecek.

" Festival" ve "Kültür", TDK Sözlüğü'nde  Fransızca geçiyor.

Festival ve Kültür karşılığını da ilgilenen okur, bilir ve bulur, kesinlikle.

- Bu festivaller için AR-GE yapılmıştır, muhakkak.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu etkinlikleri yaparken ortaya konan ismi,  tartışmaya açtı mı?

Kültür, Festival ve Karnaval...

Bu üç kelimeye karşılık bulamamak ne kadar zor!..

Turizm ne demek?

TDK Sözlüğü, bu kelimenin de Fransızca'dan geldiğini ifade eder.

Açıkçası, bakanlığın adı Fransızca menşeli, yaptığı etkinliklerde kullandığı üç ana kelime de Fransızca: Ķültür, Festival, Karnaval...

"Yol", yabancı kelime değil, sadece "ve" Arapça.

"Bakanlık"," bak-" fiil kökunden türetilen "bakan" fiil isim. " -lık"  " Bakan" fiil isminden türetilen yeni kelime.

Bu Fransız hayranlığının TDK içinde ve Millî Eğitim Bakanlığı içinde meyvelerini verdiğini söyleyelim mi?

Tahsin Banguoğlu'nun dil anlayışını sorgulayın, Fransız diline hayranlığını görün.

AR-GE elbette bakanlığın yapıp yapmamakta serbest olduğu bir iş. Konudan haberdar değiliz, vatandaş olarak.

Konu bir gazete söyleşisini  aşmasın, muhteva farklı yerlere çekilmesin, bir yönüyle. Ayrıntılara fazla yer vermiyoruz

- Gaye kültür mü turizm mi?

- Ben gayenin Medeniyet değil, Turizm olduğunu ifade edeyim. Son yıllarda kültürü gerekmedikçe kullanmıyoruz.

Şehirlerin yedisinde gerçekleştirilen bu festival ve karnaval, Kültür unsurlarını elbette taşıyor, içinde. Murad olunan kuşkusuz, turizmdir.

Biz, bakanlığın bir ara farklı bakanlık olduğunu biliyoruz. Sonradan birleşen bakanlıkların yetkilileri,  ayrı olmanın bir faydasını görmemiş olacaklar ki uzun süre kardeşce birarada bulunmanın yolunda yürümüşler.

Bizim karşı çıkışımız yok, elbette.

İsteyen Festival da yapar Karnaval da.

İsminde yabancı iki kelime yer alan bakanlığın ikiye ayrılması esastır.

Her iki bakanlığın kadroları mevcut. Binalar, ortak, şehirlerde.

Turizm Bakanlığı uyum sağlar, nihayetinde. Yurt dışından gelen herkes turisttir. Onlar için etkinliklere festival da denir, Karnaval da. Bir mahsuru yok, hiç bir zaman.

- Okurlarımız bu söyleşiyi ilginç bulacaktır, öyle sanıyorum.

- Gazetenizde birkaç söyleşi daha olmuştu, yakın zamanda. Tespitlerimizi sunuyoruz, taraf tutmadan ve hiç kimseyi incitmeden.

 kültüre gelince öncelikle ismin yerine oturması lazım. Bir ara " Hars" diye bir ifade öne süren Ziya Gökalp olmuştu. Hars, tutmadı bir türlü.

" Kültür " ifadesi yerine gelecek ve bu topraklarla uyuşacak ifade aranırsa, teklif olarak " Medeniyet Bakanlığı " diyoruz.

Medeniyet Bakanlığı etkinlikleri, çalışmaları içinde ne karnaval ne festival aranmalı.

Ağır başlı, her çalışması kalıcı ve yüzlerce yıldan gelen birikimi bu güne aktaracak, yarına taşımada köprü olacak bir yeni oluşum olmalı.

-Medeniyet Bakanlığı kurulur da bakan olarak bir avukat, mühendis atanırsa ne olur?

-Öncelikle bu bakanlığa atanan bakan ve diğer personelin alanında yazılı çalışmaları, kitapları, bulundukları bölgeyi iyi bilmeleri, tarih, coğrafya, musıkî  olmak üzere donanımlı isimler olmalı.

 

-Medeniyet Bakanlığı uygulamaya konulur mu?

-Onu bilemeyiz, şimdilik.

Biz, ŞEHİR ARAŞTIRMALARI MERKEZİ oluşum ekibi olarak, tespitlerimizi yaptık.

Yedi ilde düzenlenen festival ve karnaval etkinliğinin muhtevasını biliyoruz, mevcut ortamda yayınlanmış. Yapılan kimi çalışmalar Ramazan Eğlencesi, kimi çocuklar için, kimisi sinema, tiyatro, müzik  şiir, panel, ...

Biliyor ve belirtiyoruz ki bu etkinliklere 15000 İsim katılıyor, unvanlarına göre.

-Bir şehrin Kültür Yolu Festivali'nde " Yazar" olarak adınız yer alıyor, mu?

- Bir konuşmamız, olacak.

 Bu paylaşımda belirttiğimiz ne varsa konuşma metinimiz o yönde olacaktır.

O gün bir değişiklik olmazsa, önemli bir durum çıkmazsa ve listeler değişmezse yapacağımız konuşma metnini sizinle paylaşırız. Değişiklikler olsa zaten yukarıda belirginlerimiz kalıcıdır.

Medeniyet Bakanlığı kurulduğunda kültür, turizmin yedek lastiği olmaktan azad olacak, bu halasla birlikte seksen bir ilde tabelalarda Fransızca kelime silinecek.

Söyleşi sonunda vardigimiz nokta şekillendi, doğrusu.

Gazetemiz Yazarı ve Şehir Araştırmaları Merkezi Kurucusu Mehmet Ali Abakay'ın teklifi kabul görürse, bakanlık ismi değişecek, bakanlık ikiye ayrılacak.

Değişiklikler olmazsa ne olur?

Yazarımızın ifadesi şu oldu:

"Her iki Fransızca kelime bakanlık isminde yer alıyorsa, sevinen Fransızlar olmaya devam edecektir."
Bu haber 2825 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI