Bugun...Yangın: ‘Peygamber sevgisi imanın bir şubesindendir’

Sabri GÜZELGÜN’ün Özel Röportajı Bu haftaki Cuma Sohbetinin konuğu Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Yangın, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Âlemlere rahmet Hz. Muhammed (S.A.V)’in örnek yaşantısını değerlendirdi.

facebook-paylas
Tarih: 30-10-2020 03:18

Yangın: ‘Peygamber sevgisi imanın bir şubesindendir’

Hz. Muhammed (S.A.V) sevgisinin, iman kuvvetinin ve Müslüman olmanın nişanelerinden olduğunu ifade eden Yangın, “Yani Müslüman'ın imanı artıkça Peygamber Efendimize olan sevgisi de artmaktadır ve Peygamber Efendimize sevgisi artıkça Müslüman'ın imanı da buna paralel olarak artmaktadır. Zira peygamber sevgisi imanın bir şubesindendir” dedi.

Din Hizmetleri Uzmanı Mehmet Yangın ile yaptığımız röportajın detayı şöyle:

“HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İNSANLARI KURTULUŞA ERDİRMEK İÇİN SEÇİLMİŞ BİR PEYGAMBERDİR”

Öncelikle Hz. Muhammed (S.A.V), bütün kâinatı yaratan Allah (C.C) tarafından kendi hak dinini insanlara bildirmek ve insanları kurtuluşa erdirmek için seçilmiş bir peygamberdir. Yaratıldığı ilk günden Allah’ın sevgisine mazhar olmuştur. Bu yüzden Allah onun yetiştirilmesini anne ve babasına bırakmamış bizzat kendi gözetimi altında yetiştirmiş ve düşmanının bile saygı duyduğu, en değerli mallarını ve canlarını dahi çekinmeden emanet edebildiği kusursuz bir insan olmuştur.  Eğer Allah O'nu sevmeseydi onu bütün insanların en faziletlisi ve dinini kemale erdirecek son peygamber olarak seçmezdi. Bu yüzden Müslüman'ım diyen ve Allah'ı inanan herkes âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed (S.A.V)'i de sevmek zorundadır.

Acaba bir insan peygamber (S.A.V.)'i sevmeden gerçek Müslüman olabilir mi?

Peygamber Efendimiz Enes b. Malik'in (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor: Nefsimi elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiç biriniz, ben kendisine babasından da, evladından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz''

“O PEYGAMBER İNSANLIĞI KARANLIKTAN VE CEHALETTEN ÇIKARTIP, İMAN VE NUR İLE DONATTI”

Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V); O peygamber ki insanlığı karanlıktan, cehaletten çıkarıp iman ve nur ile donattı.  O Peygamber ki bizi ateşten, küfürden ve zilletten kurtarıp tek olan Allah inancını kalbimize yerleşmemize vesile oldu. 

İnsanoğlunun insanlığın bütün vasıflarını kaybettiği adeta Allah'ın: ''Yoksa çoklarının söz dinlediklerini veya aklettiklerini mi sanırsın? Onlar şüphesiz davarlar gibidir, belki daha da sapık yolludurlar '' ayetinde buyurduğu gibi belki de hayvanlardan da daha aşağı oldukları bir dönemde insanı yeryüzünün en şerefli varlığı konumuna getirdi. 

Bir gün Hz. Ömer (R.A) Peygamber Efendimize gelerek şöyle dedi:

Ey Allahın Resulü siz benim gönlümde kendi nefsim hariç dünyadaki herkesten ve her şeyden daha değerlisiniz. Peygamber (S.A.V.) bu yüksek muhabbeti kâmil bir iman için yeterli görmedi ve Hz. Ömer'e cevaben şöyle buyurdu:

 “Hayır, (öyle söyleme)! Nefsim elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, ben sana hayatından daha sevimli olmadıkça (imanın ke¬male ermez)” buyurdu.

Bunun üzerine Hz. Ömer (R.A):

“Şu anda Allah’a yemin ederim ki, sen bana muhakkak nef¬simden, yani canımdan da daha sevimlisin” dedi.

Peygamber (S.A.V) de:

“İşte şimdi oldu ya Ömer” buyurdu”

Başka bir sahabenin, Allah Resulü’nün (S.A.V) yanına gelerek ifade ettiği şu samimi duyguları aslında bütün sahabelerin hislerine tercüman olmaktaydı. Bu kişi Hz. Peygamber’e geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü! Benim için sen nefsimden daha sevimlisin. Çocuğumdan daha fazla seni seviyorum. Evimde olduğumda seni hatırlıyorum. Seni gelip görmeyince rahat edemiyorum. Senin ölümünle kendi ölümümü hatırladığımda, biliyorum ki, sen cennete dâhil olduğunda peygamberlerle beraber olacaksın. Benim ise cennete girip girmemem belli değil. Eğer cennete girsem bile, seninle beraber olamamaktan korkuyorum”  dedi. Hz. Peygamber ona bir cevap vermeyip sustu. Tam o sırada Cebrail (as) şu ayeti indirdi:

“Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, dosdoğru insanlarla (Sıddıklarla), şehitlerle ve Salihlerle birliktedirler. Bunlar ne iyi arkadaştırlar!“

İNSANLIK ONURU

Hz. Muhammed'in zuhurundan önce insanlık en karanlık devresini yaşamaktaydı. İnsanlar her türlü değeri ayaklar altına almışlardı. Fakirlerin, kimsesizlerinin hiç bir değeri yoktu. Kadınlar adeta insan yerine konulmayıp kendi sırtlarında bir yük gözüyle bakıyorlardı. Kızların varlığını kendilerine bir kusur olarak görüp onları diri diri gömecek kadar vicdanını kaybedip kendi heva ve heveslerin kul köle olmuşlardı. İşte böyle bir dönemde Allah insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için, dünyayı uğruna yarattığı, habibim dediği Hz. Muhammed (S.A.V)'i peygamber olarak gönderdi. Onun gelişiyle adeta kurumuş ağaçlar yeşerdi ve en güzel meyveler verdi. Dünyayı zulmün, adaletsizliğin. Sevgisizliğin yerine adalet, sevgi ve hoşgörü ile kapladı.

İnsanların taşlar, ağaçlar, yıldızlar, güneş, ateş gibi çeşitli objelere tapmakta oldukları bir dönemde Hz. Muhammed (S.A.V) tek tanrıcılığı yani bütün mahlûkatın tek yaratıcısı ve âlemlerin Rabbi olan Allah inancını yerleştirerek kaybolan insanlık onurunu yediden iade etti. Elbette bunu tesis etmek hiç de kolay olmadı. Hz. Muhammed. (S.A.V) bütün bunları yaparken türlü türlü zahmetlere katlanmak zorunda kaldı. İnsanın aklına bile gelmeyecek işkencelere maruz kaldı. Boykot edildi, aç bırakıldı, yurdundan sürüldü, gözleri önünde dava arkadaşları acımasızca şehit edildi, secdede iken mübarek başına kokuşmuş deve işkembesi atıldı, sırf Allah’ın dinini yaymak için gittiği Tâif’te ayakkabıları kan doluncaya kadar çocuklar ve avane takımı tarafından taşlattırıldı. Üç yıl boyunca ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte boykot edildiler. Çocuklar ve kadınlar gözleri önünde açlıktan ölüyorlardı. Yine de Allah’ın dinini yaymaktan geri durmuyordu. Yerleşmişti kalplerine artık imanın nuru, ölümün bir yok oluş olmayıp yeni bir başlangıç ve ebedi yurda dönüş olduklarına iman etmişlerdi. Üstelik Hz. Muhammed (S.A.V) ve arkadaşları bütün bunlara Allah'ın dinini yeryüzüne yerleştirmek ve bize ulaştırmak için katlanıyorlardı.

Allah peygamberini göndermekle insanlara merhamet etmiş ve bu kusursuz dinini bize ulaştırmakla bize en güzel nimetini vermiştir. Allah (C.C) ayeti celilede: ''Allah, müminlere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara Kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Oysa daha önce açık bir sapıklık içinde idiler '' diye buyurmaktadır. Bizlere düşen de Allah resulü Hz. Muhammed'in yolunu takip etmek ve onu anne babamızdan çocuklarımızdan hatta kendimizden dahi çok sevmektir”

ALLAHIN SEVGİLİSİ HZ. MUHAMMED (S.A.V)

Allah Resulü (S.A.V) bütün mahlûkatlar arasında en sevilen ve en değer verilen kişidir. Allah (C.C) peygamberler dâhil bütün insanların arasında yalnızca Hz. Muhammed (S.A.V) adına yemin etmiştir. Aynı zamanda Allah (C.C) Peygamber Efendimizin isminin geçtiği hiç bir ayette (Muhammed suresi hariç) doğrudan ismiyle hitap etmemiştir. Peygamber efendimize hitap ederken Habibim, Resulüm, Ey Nebi ya da ey Resul diye hitap etmiştir. Oysa diğer bütün peygamberlere isimleriyle hitap etmiştir. Bu da O'nun Allah (C.C) katında olan muhabbetin göstergesidir. Senin hayatına yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

GÜL KOKULU PEYGAMBER

Allah’ın sevgilisi ve son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) Müslümanlar arasında daima en güzel kokuya sahip gül çiçeğine benzetilmiştir. Belki de gül, Hz. Muhammed'e benzetildiği için bu kadar güzel kokmaktadır ve bu derece sevilmektedir.

Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i en yüce bir ahlak üzere yarattığı gibi onun beden-i şerifini de kusursuzca şekillendirmiş ve en güzel şekilde yaratmıştır. Yaratılışı itibarıyla üstün meziyetlere sahip olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in mübarek vücudu da yaratılışı itibarıyla tertemizdir.

Enes ibn-i Malik (R.A), Peygamber Efendimiz (S.A.V)in mübarek vücudunun mükemmelliğini ve benzersiz güzel kokusunu şu sözleri ile ifade etmiştir: “Hayatım boyunca, peygamber Efendimiz (S.A.V')in kokusundan daha güzel; ne bir amber, ne bir misk, ne de başka bir koku türü kokladım. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'den daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum.”

Bir gün Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hz. Enes b. Malik'in evinde bir sedir üzerinde uykuya dalar ve havanın verdiği sıcaklıkla mübarek vücudu terlemeye başlar.  Hz. Enes'in annesi bir şişe getirir ve Resûlullah (S.A.V)'ın terini şişeye doldurur. O esnada uyanan Resûlullah (S.A.V) Enes'in annesine bunu neden yaptığını sorar. Enesin Annesi: ''mübarek terinizi güzel koku niyetiyle topluyorum zira terinizin kokusu dünyadaki en güzel kokudur''  diye buyurur.

Cabir b. Abdullah derki:  Resûlullah (S.A.V) bir yoldan geçtiği zaman ondan sonra o yoldan geçen kişi kesinlikle peygamber Efendimiz (S.A.V)'in oradan geçtiğini kokusundan anlardı .

Allah (c.c) O'nun kalbine kendi katında bir sevgi yerleştirip onu gören herkesin etkilendiği ve geçtiği yerleri manevi olarak güneş gibi aydınlatırdı. Gerek Mekke'den çıkarılıp Medine'ye hicreti esnasında gerekse Mekke'nin fethi için geçtiği yerlerde insanların dalga dalga İslam’a girdikleri görülür.

HZ. PEYGAMBERE İTAAT İMANIN GEREĞİDİR

Sende insan ve toplum¸ sende temel ve bina;

Ne getirdin¸ götürdün¸ bildirdinse amenna!

Şairin de dediği gibi Hz. Muhammed (S.A.V)'in bize getirdiği her şeye amenna deyip 0'nun emrettiklerin kayıtsız şartsız yapıp, yasakladığı şeyleri de kişinin nefsine zor gelse bile uzak durulmalıdır.

Resûlullah (S.A.V)'i canımızdan, babamızdan, çocuklarımızdan, eşimizden, malımızdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz gerekir. Şüphesiz onu sevmek, dünyada imanın tadını almanın, ahrette de ona arkadaş olmanın sebeplerindendir. Onu sevmenin birtakım belirtiler vardır. Bunların birkaçı şunlardır:

1) Onu görmeyi ve onunla arkadaşlık etmeyi çokça arzulamak. Bunlardan mahrum kalmayı, bu dünyada başka her şeyi kaybetmekten daha büyük bir musibet görmek.

2) Onun sünnetinin onaylamak ve savunmak

3) Onun emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak.

4) Onun şeriatini savunmak.

5) İyiliği emredip kötülükten nehyetmek

KAYNAKLAR:

 

[1] Buhari, iman, 7.

[1] Furkan Süresi, 14.

[1] Buhari, Yeminler, 11.

[1] Hayatu’s-Sahabe, c. 2, s. 350.

[1] Nisa Suresi, 69.

[1] Âl-i îmran süresi, 164.

[1] Hicr suresi, 72.

[1] Müslim, Fezâil:81-82, No. 2330.

[1] Buhari, Sahîh, “İsti'zan”, 41; Müslim, Sahih, “Fedail”, 83-5.

[1] Buhari, Tarih-i kebir.

[1] N F. Kısakürek, Nisan 1983.

[1] ibn-i Hacer.
Bu haber 943 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI