bursa escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bursa escort bayan bursa escort bursa vip escort görükle escort bayan alanya escort bayan antalya eskort eskişehir escort mersin escort görükle escort bayan alanya escort bodrum escort bayan alanya transfer
Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-22

BİSMİL ÂLİMLERİ-2 1. Seyda Molla Seyfeddîn (1950-) 20 Ekim 1950 yılında Amed’in “Huseynik” köyünde doğan Seyda Molla Seyfeddîn, henüz 6.5 yaşındayken bu köyde Şeyh Masum Hoca’dan ilk Kur’an-ı Kerim dersleri almış ve Kur’an’ı onun yanında hatmetmiştir. 1958 yılında annesinin köyü olan “Mihrani”de dedesi Hacı Cemil’in tavsiyesi üzerine ilkokula başlamış ve 1963 yılında mezun olmuştur.

facebook-paylas
Tarih: 07-05-2021 00:15

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-22

1965 yılının sonbaharında yine dedesinin teşvikiyle Silvan’ın “Hacireş” köyünde Seyda Molla Nasır Heldawî’nin hücresinde medrese tahsiline başlayan Seyda Molla Seyfeddin, 1966 yılında yaz mevsiminin başlarında Sason’a bağlı “Zilan” köyünde Seyda Molla Muhammed Alî (Mela Exî)’nin yanında üç ay kadar okumuştur. Sonbaharda Kûreşaya Seyda Molla Saîd Taxikî’nin yanında Avâmil, Zurûf ve Terkîb (son iki kitap Kürtçedir ve Molla Yunus Erqetînî’nin eserleridir) kitaplarını okumuştur.

1067 yılında “Hacireş” köyünde Seyda Molla Ekrem’in yanında Şerhü’l-Muğnî kitabını okumuş, aynı yılın sonbaharında “Bakuzê” köyünde Seyda Molla Tewfîk’in yanında Sa’dînî kitabını ders almış ve 1968 yılında “Kilisiyê”de Seyda Molla İhsan’ın medresesine giderek bu hocasının yanında Hellü’l-Me’âkıd ve Sadullah Gewre kitaplarını okumuştur. Farsça eğitimi için gittiği “Kurdîka” köyünde Seyda Molla Muhammed’in yanında Sadullah Gewre kitabını da bitirmiştir. Bu sırada Gülistan kitabından iki bölüm okumuş ve tekrar Kilisê köyüne dönmüş ve burada Suyûtî kitabına başlamıştır. 1969 yılının baharında “Kerxa Kîkan” köyüne giderek Suyûtî kitabını burada Seyda Molla Muhammed Şerîf’in yanında tamamlamıştır. Bu kitabı bitirdikten sonra evine dönerek bir süre ailesinin içinde kalmış ve daha sonra tekrar Kilisiyê’ye giderek dayısı Molla Seyitxan ile birlikte Molla Cami kitabına başlamıştır.

Kilisiyê’de geçirdiği 1970 yılında evlenen Seyda Molla Seyfeddîn, 1971’in Mart ayında askere çağrılmıştır. 20 aylık askerlik hizmetinin ilk üç ayını Isparta’da ifa eden Seyda, 13 ayını Çankırı’da, son dört ayını da Siirt’te yapmış ve 1972 yılının Ekim ayında terhis olmuştur.

 Terhisin ardından kısa bir süre evinde kaldıktan sonra Kilisiyê köyüne giderek medrese tahsiline kaldığı yerde devam eden Seyda Molla Seyfeddîn 1973 yılının yaz mevsiminde tahsilini tamamlayıp evine dönmüştür. 1974 yılının Nisan ayında rahmetli hocası Seyda Molla İhsan’dan üç kişiyle birlikte icazetname almıştır. Bu üç icazetname arkadaşı şunlardır: Rahmetli dayısı Molla Seyitxan, teyzesi oğlu Molla Muhammed Sıddık, Molla Osmanê Qulpî.

1974 yılının mayıs ayında Mardin’e giderek Kur’an Kursu Belgesi alan Seyda Molla Seyfeddin, imam olmak için sonbaharda imamlık sınavına girmiş ve 31. 01. 1975 yılında Çermik’in “Tilindere” (Bintaş) köyünde resmî imamlık görevine başlamıştır. Bu resmî görevinden önce Sergeli köyü mezrası, Aktepe’de fahrî imamlık hizmetinde bulunmuştur. 

1976 yılının sonbaharında Hazro’nun bugünkü Türkçe adı Uzun Argıt olan “Züğür” köyünde imamlık yapan Seyda, Bu köyde feqî (medrese talebesi) olmadığı için köylülerin çocuklarına Kur’an dersleri verme hizmetinde bulunmuştur. Adı geçen köyde kaldığı 4-5 yıl zarfında her haneye 2-3 Kur’an girmesine vesile olmuştur.

1981 yılı Haziran ayında “Cadê” (Uğrak) köyüne giden Seyda bu köyde özlemini duyduğu feqî yetiştirme arzusuna kavuşmuş ve altı yıllık verimli bir tedrisattan sonra 1987 yılında ilk kez dört talebesine icazetname vermiştir. Cadê köyünde 7,5 yıl kaldıktan sonra Bismil’in “Aslanoğlu” köyüne gitmişse de bu köyde kaldığı evin ikamete elverişli olmaması nedeniyle burada ancak dört ay kalmıştır. Bu sırada “Mara” köyünün sakinleri Seyda’ya kendi köylerinde imamlık ve müderrislik yapma teklifinde bulunmuş ve Seyda 1990 yılının bahar mevsiminde bu teklife olumlu yanıt vermiştir. 1994 yılında Bismil merkeze giden Seyda Molla Seyfeddîn, 1997 yılına kadar burada kalmıştır. 1997 yılında Silvan’a bağlı “Çirikê” köyüne giden Seyda, Cadê köyünde 1; Mara köyünde 1; Fetla Jorîn köyünde de 3 kez medrese tahsilini bitiren talebelerine icazetname vermiştir.

Evli ve 12 çocuk babası olan Seyda Molla Seyfeddîn’in çocuklarından üçü erkek, dokuzu kızdır. 2004 yılında Bismil’e bağlı “Fetla Jorîn” köyüne yerleşmiş olan Seyda halen (2020 yılı itibariyle) bu köyde imamlık ve müderrislik hizmetlerine devam etmektedir.

Güçlü bir ilmî kapasiteye ve mütevazi bir kişiliğe sahip Seyda Molla Seyfeddin’e ilim ve irfan yolunda muvaffakiyetlerinin devamını diliyorum. Ayrıca kendisiyle ilgili bilgileri benimle paylaştığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

2. Seyda Molla Sadullah (1960-)

Kendisini “Sadullah el-Kurdî el-Fetlewî el-Amedî” olarak tanıtan Seyda Molla Sadullah resmî olarak 1960 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Fetla Jorîn (Yukarı Dolay) köyünde doğmuştur. Fakat bizzat kendisi 1960 yılında gündüz vakti havanın karardığı ve etrafın toz dumanla kaplı olduğu bir sırada insanların birbirlerine “bugün Üstad Bediüzzaman vefat etmiştir" dediklerini hatırladığını ifade etmekte ve 1957’de adı geçen köyde dünyaya geldiğini ifade etmektedir. Babasının adı Hacı Mahmûd, annesinin adı Remziye’dir. Dede tarafları Pasur’un (Kulp) Hevêda bölgesinde uzun bir süre kalmışlarsa da aslen Genç, Solhan ve Kulp üçgeninde ikamet yerleri olan TAVZ mıntıkasından ve aşiretindendir.

Annesi Kur’anı Kerim okumuş, ancak babası okumamıştır. Kuran okumak onun kalbinde hasret kaldığı için küçük oğlu Sadullah’ın okumasını çok isterdi. Seyda’nın doğduğu Fetla Jorîn köyünde eskiden beri medrese vardı. Bu köyün halkı Feqî okutmayan Seydaları köye getirmezlerdi.

Seydanın babası onu Kuran okuması için feqîlerin yanına göndermiş ve dersi ciddiye alıp almadığını hep takip etmiştir. Feqîler, küçük Sadullah derse gitmediği zaman, babasının onu fena döveceğini bildikleri için, babası derse gelip gelmediğini sorduğunda, gitmemiş olsa bile bile “gelmiştir" diye cevap verirlerdi. Seyda bu şekilde Kur’an-ı Kerim’i okumaya başlamış ve şok zeki olduğu için günde on sayfa ders almıştır.

Kısa zamanda Kur’an-ı Kerim’i ve Mevlid-i Şerif’i okuyup tamamlayan Seyda’nın köyünde okul yoktu. Köylerine komşu ve yaklaşık 45 dakika uzakta olan Mezrê (Yukarı Harım) köyünde okul vardı. Babasının karşı çıkmasına rağmen bu köydeki okula kaydını yaptırmış ve hem yaşının büyüklüğü hem de zekiliği sayesinde doğrudan ikinci sınıfa başlamıştır.

O sıralarda Fetla Jorîn köyünde Seyda Molla Muhammed Said Taxikî imam idi. Seyda Şeyh İsmetullah Karazî'nin oğlu Molla Faruk ve kız tarafından torunu Soyda Molla Fethullah'ın oğlu Molla Muhammed Fatih burada talebe idiler. Burada bir süre okuyan Seyda Molla Sadullah, köylerine komşu olan Bellê köyüne Merhum Seyda Molla Abdulbaki'nin medresesine gitmiş, Bina kitabına başlamış ve özellikle SARF ilminde bu hocasından çok istifade etmiştir. Sadullah Sağîr kitabının dörtte üçünü Seyda Molla Abdulbaki'nin yanında okuduktan sonra, Bismil'e bağlı Hola ( (Ulam) köyüne gitmiştir. Merhum Seyda Molla Süleyman bu köyde imam imiş. Ancak burada aradığı tahsili bulamadığı için bu Seydasının yanında Sadullah Sağîr kitabından geri kalan bölümü ve Şerhül’l-Muğnî kitabının bir kısmını okuduktan sonra, Çınar'a bağlı Qerelî köyüne giderek burada imam ve müderris olan Seyda Molla Xıdır Xursî’nin medresesinde okumaya başlamıştır. Şerhül’l-Muğnî kitabının geriye kalan kısmını ve daha sonra Saduddin ve Hell kitabından birinci babın dördüncü meselesinin başına kadar Qereli köyünde okuduktan sonra seydasından izin alarak komşu Hücceti köyüne gitmiştir. Orada Şêx Seyda Cezerî'nın halifesi olan merhum Seyda Molla Abdullah Fırfêlî imamdı. Bu Seydanın yanında Hell kitabını bitirmiş ve Sadullah Gewre kitabından bir kısım okuduktan sonra tekrar Qerelî köyüne Seyda Molla Xıdır’ın medresesine dönmüştür. Seydanın tavsiyesi üzerine Sadullah Gewre'yi bırakıp Şerhül’l-Kıtır kitabına başlamış; bu kitabı bitirip

Suyûtî kitabından yaklaşık 9 ders aldıktan sonra Farqîn'in Huseyna köyüne Seyda Molla Yahya'nın yanına gitmiştir. Huseyna köyü medresesine giderken, Suyûtî kitabını okuyan Molla Sadullah, seydasının isteği üzerine Molla Cami kitabına başlamıştır.

Bazı nedenlerden dolayı Hüseynadan gitmeye karar veren Seyda Molla Sadullah, arkadaşı Molla Hasan Weysikî ile beraber Kurêşa köyüne gitmiştir. Daha sonra gittiği Salıka köyünde Şêx Muhammed Emin Heyderî medresesinde yaklaşık 16 feqi kalıyormuş. Seyda Molla Sadullah’ın burada alt kademedeki feqîlere ders vermesi onun gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Salıka köyünde yaklaşık üç ay kaldıktan sonra Mardin Kızıltepe'nin meşhur Ğurs vadisinde yer alan ve Ğursa Navê köyüne gitmiştir. O köyde aynı zamanda her iki gözü ama olan merhum Seyda Molla Abdülaziz fahri imamı idi. Seyda Molla Sadullah bu hocasından Molla Cami dersiyle birlikte iki ayrı kitaptan fıkıh dersleri de almıştır. Kendisi ibare okuyor, hocası da mana veriyormuş. Ancak burada kendisinden başka talebe olmayınca biraz sıkılmış ve tekrar Qerelî köyüne Seyda Molla Xıdır’ın yanına dönmüş ve burada Mantık ilminden Muğni’t-Tullab kitabına başlamıştır. Bu kitabı bitirdikten sonra Fenarî ile haşiyesi olan Qûl Ahmed kitaplarına geçmiştir.

Hastalığından dolayı bir süre kendi köyü olan Fetla Jorîn’de kalmak zorunda kalan Seyda Molla Sadullah burada iken, Seyda Molla Muhammed Said Taxikî köyde imam imiş. Molla Sadullah hasta olmasına rağmen Seyda’dan ders almaya başlamış ve Fenarî ile haşiyesinden geriye kalan kısmı onun yanında okumuştur. Sağlığı düzeldikten sonra Qerelî köyüne Seyda Molla Xıdır'ın yanına dönmüş ve ondan Vadi’ Risalesi, Usam-i İstiare ve kısmen de Molla Cami'nin haşiyesi olan Abdülgafûr Larî’yi okumuştur. O sıralarda Seyda Molla Muhammed Said Taxıkî, Fetla Jorîn köyünden Farqîn merkez Tekel Camisine gitmişti. Caminin girişinde medrese vardı. Seyda Feqileri de beraberinde götürmüştü. Bunun üzerine Molla Sadullah o sırada yanında okuduğu Seyda Molla Xıdır'dan izin alıp Tekel Camii Medresesine gitmiştir. Farqîn’e giderken artık sıra kitaplarını bitirmek üzere olan Molla Sadullah burada Larî haşiyesi le Muhtasarü’l-Meanî kitabının meani ve mecaz fenlerini bitirmiş, Bedi fenninin tam başına gelirken askere gitmiştir.

Askerlik görevi bittikten sonra tekrar Farqin Tekel Camii Medresesine Seyda Molla Muhammed Said Taxıkî'nin yanına gelen Molla Sadullah askere gitmeden önce kaldığı yerden yani Muhtasar kitabının üçüncü bölümü olan fenni bedi'ten başlamıştır. Muhtasar kitabını, Şerhül’l-Akaid ve Cem’ü’l-Cevami’den bir bölüm okuduktan sonra, Seyda Molla Muhammed Said o sırada Farqin'in Çırık köyüne gitmiştir.

Bu arada şunu belirtelim ki Molla Sadullah Seydanın kerimesiyle hayatını birleştirmiş ve ondan icazetname almıştır.  Düğünden bir iki ay sonra Farqîn'e bağlı Kinyat köyünde fahri imamlığa başlayan Seyda Molla Sadullah bu köye gider gitmez hemen medrese açtırmış ve 20 civarında feqî ile tedrisata başlamıştır. İki yıl Kinyat köyünde kaldıktan sonra, 1983 yılında Çınar ilçesine bağlı Hücceti köyüne gitmiştir. 1987 tarihinde Hücceti köyünden Hecireş köyüne gitmiş ve burada biri 8, diğeri 6 metre uzunluğunda iki oda ve ortada bir giriş salondan oluşan medresesinde ders vermiştir. Hecireş köyünde geçirdiği iki yıldan sonra bazı arkadaşlarının ısrarı üzerine 1989 tarihinde sonbaharın başlarında Diyarbakır'a taşınmıştır.

Diyarbakır'da ekonomik sıkıntı had safhaya ulaşınca, 1990 yılının sonbaharında, Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Gündik/Büyüktepe köyüne fahri imam olarak gitmiştir. Burada güzel bir medrese yaptırıp Feqî okutmaya başlamıştır. 1993 tarihinde Gündik köyünden Mardin merkeze yerleşmiş ve merkezi Diyarbakır'da bulunan Abdülkadir Geylani Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bir şubesinin başkanı olmuştur. Bunun yanında vakfın bünyesinde Feqî okutmaya devam etmiştir.

Daha sonraları Diyarbakır’a gelen Seyda Molla Sadullah tedrisat hizmetleri burada ifa etmeye devam etmiştir. Halen İmam Nevevî Medresesi’nde bu hizmetlerine devam etmektedir.

Eserleri: Üretken bir âlim ve aynı zamanda şair olan Seyda Molla Sadullah’ın basılmış ve basılmamış çok sayıda mensûr ve manzum eseri bulunmaktadır. Değişik alanlarda Arapça, Türkçe ve Kürtçe eserler yazmış, kitap tercüme etmiş ve bazı dergilerde yazıları yayımlanmıştır. Çalışmalarından bazıları şunlardır:

1)Eslê Kitaba İzzî: Kürtçe bir çalışma olup çok kez basılmıştır.

2)et-Tibyân fi Tasrîfi Kelimâti’l-Kur’an: Arapça baskısı yapılmış.

3)Şeyh Abdülkadir Geylanî’ni Hayatı: Kısa bültenler halindedir.

4)Nebevî Sîret: 2 büyük cilt halinde olup Prof. Ali Sallabî’nin es-Sîretü’n-Nebevîyye’sinin Türkçe çevirisidir. Çok kere basılmıştır.

5)Bürde Kasidesi’nin Kürtçe çevirisi: Basıma hazır haldedir.

6)Bazı Arapça Fetvalar: Yayımlanmamıştır.

7)Selahaddîn Eyyûbî’nin Hayatı: Kürtçe olup basılmamıştır.

8)Kürtçe ve Arapça Şiirler: Basılmamıştır.

9)Bazı Reddiye ve Makaleler.

10)Sosyal Medya için bazı video çalışmaları.

Yukarıdaki resimde ayakta olanlardan sağdan ikincisi Seyda Molla Sadullah, üçüncüsü de benim. Benim de sağımda olan kişi şu anda gazetesi (Güneydoğu Güncel) için Ramazan Köşesini hazırlamakta olduğum ve aynı zamanda Seydam Molla Ali’nin oğlu olan M. Zeki ÖZER’dir. Yani Seyda Molla Sadullah ile medrese devre arkadaşıyız. Burada kendisi hakkında özetlemeye çalıştığım bilgileri benimle paylaştığı için kendisine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum (Kadri).

 

 

 
Bu haber 1384 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI