bursa escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bursa escort bayan bursa escort bursa vip escort görükle escort bayan alanya escort bayan antalya eskort eskişehir escort mersin escort görükle escort bayan alanya escort bodrum escort bayan alanya transfer
Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-24

DİYARBAKIR KARMA 1. Seyda Şeyh Muhammed Mehdî (Doğumu:1932) Diyarbakır yakınlarında Dicle suyu kenarında Seyfülmüluk denilen yerde evini ve medresesini kuran Şeyh Muhammed Mehdî’nin adı daha çok bu medreseyle anılmaktadır. Şimdi çocukları tarafından idare edilen bu medresede ben de bu rahmetli hocamdan Mantık ilmini okudum.

facebook-paylas
Tarih: 10-05-2021 00:51

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-24

Hayatı: Rahmetli seydam Şeyh Muhammed Mehdî 1932 yılında Diyarbakır’ın Hıdırilyas köyünde dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren çeşitli medreselerde ilim tahsil eden bu hocamız, başlangıç yıllarındaki eğitiminin bir kısmını Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Bellê köyünde Seyda Molla İbrahim’in medresesinde almış, daha sonraları Botan âlimlerinden “Zivinga Şikaka”lı Seyda Molla Muhammed’in yanında tahsilini sürdürmüştür. Ardından Cizre âlimlerinden Seyda Molla Sadullah ve Girik köyünden Seyyid Hasan’dan ders almıştır. Medresede okutulan son eser olan ve Fıkıh Usulü ilminin başucu kitaplarından biri sayılan “Cemü’l-Cevâmi” adlı kitabı İstanbul’da bulunan Seyda Molla Saîd Cîmzerqî’den okumuştur. Bu son kitabı bitirdikten sonra Diyarbakır’a dönen hocamız, Bismil’in Bellê köyünde müderris olan ünlü âlim Seyda Molla İbrahim’den ilmî icazetnamesini almıştır.

Seydamız icazetname aldıktan sonra Diyarbakır’a yakın Dicle Nehri kenarında bulunan Seyfülmüluk Türbesi’nin doğusunda bir medrese kurar ve müderrislik hizmetlerini ifa eder. Şeyh Seyda’dan hilafet aldıktan sonra medrese eğitimine tekke eğitimini de ekleyerek vefat ettiği tarihe kadar yüzlerce talebe eğitmiş, 30 civarında şahsiyete de hilafet vermiştir. Şeyh Seyda’dan aldığı Nakşibendî/Halidî hilafetnamesine ilaveten hac için gittiği Mekke’de Şeyh Muhammed Alevî’den de Kadirî Tarikatından hilafet almıştır. Bölgemiz medreselerinde “Kıraat”a gereği gibi önem verilmeyişinin aksine, seydamız Şeyh Muhammed Mehdî kendi medresesinde Kıraat üzerinde büyük bir önemle dururdu. Zaten kendisi “Kıraat-ı Seb’a” alanında Seyyid Hasan’dan icazetname almıştır.  

Eserleri: Seydamız yoğun müderrislik ve irşad hizmetlerinin yanında fırsat buldukça eser yazmayı da ihmal etmemiştir. Başlıca eserleri şunlardır:

1)Risaletu Mahreci’d-Dâd (Kıraat)

2)Risaletu en-Nutku’l-Fasîh…(Kıraat)

3)Risaletü’t-Tevessül ve’l-İstimdâd        (Tasavvuf)

4)Risale fî Tahrîmi’r-Ribâ…(Fıkıh)

5)el-Hidâye…                                    (Tasavvuf)

6)Risale fî Beyâni’l-Kefârât…(Fıkıh)

NOT: Rahmetli seydamız özellikle “Mantık” ilmindeki yetkinliği ile tanınıyordu. Bu bakımdan, ben de Mantık ilminin yüksek seviyede çok zor bir kitabı olan “Şerhü’ş-Şemsiyye” adlı sıra kitabını bu seydamdan okumaya karar verdim. Bu maksatla Seyfülmüluk Medresesi’ne gittim ve seydamızın yanında bu kitabı okuma şansını elde ettim.

2. Seyda Molla Abdullah Koğî (ö. 1985)

1888 yılında Van merkez köylerinden Kınasor’da (Yediveren) dünyaya geldi. Medrese eğitimi aldığı bazı hocaları şunlardır:

1)Molla İbrahim-i Kenani,

2)Molla İbrahim-i Taruli,

3)Bediuzzaman Said Nursi

4)Hazret Şeyh Dıyaüddin

5)Molla Hüseyin Küçük.

Seyda ilmî icazetnamesini Molla Hüseyin Küçük’ten almıştır İcazet aldıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmış ve öğrenci yetiştirmiştir. İcazet verdiği bazı öğrencileri şunlardır:

1)Molla Ferit (oğludur),

2)Molla Hadi Küçük (hocasının oğlu)

3)Molla Hıdır Hêşerî (Kızıltepe),

4)Molla Hasan (Çınar),

5)Molla Hıdır (Kızıltepe Ğurs),

6)Molla Masum,

7)Molla Mahmut (Çınar Yuvacık),

8)Molla Âdem,

9)Molla Ali Hüccetî.

Molla Mehmet Emin Er ve Karazlı Şeyh İsmetullah da kendisinden ders almışlardır. Seyda Bismil’in Başko, Koğ ve Sergevra köylerinde;  Çınar’ın Sergelya köyünde ve Mardin’e bağlı Avêna nahiyesinde imamlık yapmıştır. Koğ köyünde uzun süre kaldığından dolayı “Koğî” olarak tanınmıştır. Seyda 1985 yılında 97 yaşında iken Diyarbakır’da vefat etmiş, cenazesi Silvan’a götürülerek orada defnedilmiştir.

3. Seyda Molla Abdüllatîf Şemamî (ö. 2012)

Aslen Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Dalita Jêrîn (Aşağı Polat) köyünde 1924 yılında dünyaya gelen Seyda Molla Abdüllatif, 1954 yılında geldiği Şemamî (Yenievler) köyünde 2008 yılına kadar talebe yetiştirmiştir. Yarım asırdan fazla müderrislik yaparak hayatını eğitime adayan Seyda Molla Abdüllatif, 2012 yılında Batman’a bağlı Xincîka (Diktepe) köyünde vefat etmiş ve cenazesi Şemamî köyüne getirilip burada defnedilmiştir. Seyda vefat edeceği gece sabaha kadar çok sevdiği Melayê Cizîrî’nin divanından kasideler okutmuş, bir cüz Kur’an ve Yasin Suresinin bitimiyle de ruhunu teslim etmiştir.

Eğitimde klasik anlayışı benimsemesine rağmen eğitim metodunda bugünün pedagojisine uygun olan öğrenci merkezli yöntemi tercih eden Seyda Molla Abdullatif’in kendi öğrencilerine yazdırdığı “Sarf Notları”, dağınık bir şekilde bulunan şiirleri ve “Banet Suadu” adlı meşhur kasideye yazılan bir şerhi vardır.

Seyda’nın şiir kabiliyeti de vardı. O bu kabiliyetini medreselerde öğrenciler arasında meşhur olan müşaare (şiir atışmaları) geleneği sayesinde ilerletmişti. Çünkü bu yöntem, talebelere doğaçlama, sözcük dağarcığını geliştirme ve varsa şiir kabiliyetlerini ilerletme fırsatını sunmaktadır. Seyda’nın şairliği Arapça, Kürtçe ve Farsçada çok iyiydi. Nitekim Kürtçe kalıbına dökerek söylediği bir şiiri yaygındır ki bu şiirininin bir yerinde şöyle der:

Ez dizanim ez nizanim, ew nizanit ez nizanim

Ez ditirsim ez bipirsim, ew bizanit ez nizanim

Ben bilmediğimi biliyorum, o ise bilmediğimi bilmiyor

Soru sormaktan korkarım, o bilecek ki ben bilmiyorum

NOT: Ben 1975 yılında medrese eğitimi görürken özellikle “Sarf” ilmindeki uzmanlığını duyduğum Seyda Molla Abdullatif’in müderrislik yaptığı Şemamî köyüne gittim ve beni de medresesine almasını istirham ettim. Fakat talebe sayısı kapasiteyi çok aştığı için Seyda nazik bir dille beni almasının mümkün olmadığını söyledi. Ama ben yine de onu manen seydam olarak kabul ediyorum. Allah rahmet etsin (Kadri).

4. Seyda Molla Hüseyin Miraxura (ö. 2018)

Bölgemizin en meşhur âlim ve mürşidlerinden biri olan ve bütün ömrünü ilim ve medrese hizmetlerine adayan Seyda Molla Ali Miraxura, yetiştirmiş olduğu yüzlerce ilim talebesini miras bırakarak vefat etti. Vefat haberi duyarlı medyada da yeteri kadar yer bulan Seyda’nın vefatını haber yapan haber ajanslarından biri de İLKHA ve ondan naklen “Risale Haber”dir. Bu haberi aşağıda sunuyoruz.

Güneydoğu'nun önde gelen âlimlerinden Seyda Molla Hüseyin Elçi (el-Buti) Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Seyda Molla Hüseyin Elçi'nin oğlu SUFFE Medreseleri Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayyip Elçi, İLKHA’ya merhum babasını anlattı. Seyda el-Buti’nin bölgenin önemli âlim ve meşâyıhlarından olduğunu belirten Elçi, onun Kur’an ve Hazreti Muhammed’in ahlakıyla ahlaklandığını ifade etti. Merhum babasının farzlara ve sünnetlere büyük riayet ettiğini anlatan Elçi, “Şeriatın tatbikine çok acayip bir hassasiyeti vardı. Vefat etmeden yaklaşık 20 dakika önce yanından hapşırmıştım. Orada elhamdülillah, dedim. Çok ağrısı, acısı olduğu halde bana icabet etti: Yerhamükellah, dedi. Son demlerinde bile oturarak namaz kılabildi. Namazın en teferruatlı sünnetlerini dahi ihmal etmiyordu. Mutlaka misvak kullanıyordu.” dedi.

Elçi, babasının ömrünü ilim hizmetine adadığını ve yüzlerce öğrenci yetiştirdiğini belirterek şunları kaydetti: “Birkaç hafta önce kendisine sordum, ‘Bize vasiyetin nedir, ya da bu kadar ömür yaşadın, geriye dönük baktığında keşke şunu yapsaydım dediğin var mı?’ Bana, ‘elhamdülillah gençliğimizi ilim hizmeti ile geçirdik. Size tavsiyem sizde öyle yapın. Günahlardan uzak durun. Hayır, hasenat adına elinizden ne geliyorsa onu yapın.   İyiliği emredin kötülükten men edin.’ dedi. Yüzlerce talebe yetiştirdi ve hâlâ talebesi yetişiyor. Medrese okuyan talebeleri vardır. Diğer taraftan Nakşi olarak irfan geleneğine mensuptu. Aynı şekil yüzlerce sevenleri vardır. Ülkenin dört bir tarafından onun irfan çeşmesinden istifade edenler vardır. Evladı olarak bizim için büyük bir kayıptı. Ümmet için de büyük bir kayıptır. Böylesi âlim ve arif zevatın boşluğu artık doldurulamaz diye düşünüyorum. Biz şahsımız, ailemiz adına üzüntülü olduğumuz kadar ümmet adına, İslam adına üzüntülüyüz. Ömrüm boyunca bir kez olsun sünnete muhalefet etmedi. Bütün bu ömrünü ilim hizmetinde talebe yetiştirme hizmetinde ve insanlara irşat tebliğ hizmetinde sarf etti. Kısaca nebevi bir hayat yaşadı.”

Elçi, “Allah öğrencilerini, talebelerini, bizleri ona layık eylesin. Onun yolunda karınca kararınca onun boşluğunu doldurabilecek, kendi çapımızda kimselerden eylesin.  Kendisi için dua ve Fatiha okunmasını istirham ediyorum.” temennilerinde bulundu.

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de başkanlığı döneminde Diyarbakır'a yaptığı bir ziyarette Elçi ile görüşmüş ve Kürtçe konuşmuştu. Bölgenin önemli kanaat önderlerinden Seyda Hüseyin Elçi'ye sarılan Görmez, "Biz sizin ziyaretine gelmeliyiz." demişti. Görmez, Elçi'ye Kürtçe olarak "Allah sizden ve anne, babanızdan razı olsun. Bize dua edin" şeklinde talepte bulunmuştu. Görmez ile Elçi birbirlerine Arapça dua edip vedalaşmıştı.

5. Seyda Molla İsmail Çetin (1942-2011)

Günümüzde Diyarbakır merkeze bağlı bir belde olan Ka’bî, köy statüsünden bu yana tedrisatın yapıldığı medrese sahibi bir yerleşim birimidir. Burada bulunan medresede müderrislik yapan hocalardan biri de çok sayıda eser de kaleme alan Molla İsmail Çetin’dir.

Hayatı: Seyda Molla İsmail Çetin, 27 Şubat 1942 yılında Hazro’da doğmuş, 17 Haziran 2011 yılında vefat etmiştir. Dedesi, “Kadı Beydavî” tefsiri üzerine bir haşiyesi bulunan Molla Süleyman'dır. Annesi, Mesabih’i şerheden büyük âlimlerden Molla Reşid'in kızı Rabia’dır.

İlk dini eğitimini “Kürtçe Amentü Şerhi”ni ve Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını annesinden öğrendi. Beş yaşındayken annesi vefat etti. Medrese eğitimine Hazro ile Lice arasında bulunan Entak köyünde başladı. Lice'de dedesi Molla Süleyman'ın talebelerinden ilim tahsiline devam etti. Daha sonra Hazro'ya dönerek Molla Derviş'ten okudu. Seyda Hacı Fettah'ın talebesi olan Molla Halid'in yanında,"Zurûf", "Terkîb" ile “Sadullah Sağîr”in bir kısmını okudu.

Daha sonra Halep ve Şam'da bulunan alimlerden kıraat okuyarak beş kıraatten icazet aldı. Senetleriyle birlikte birçok hadis ezberledi. Türkiye'ye dönüşünde Çınar ilçesine bağlı Has köyündeki amcasının dünürü olan Molla Mahmud'un yanında okudu.  Daha sonra Siirt'te Kayser Camii imamlarından Molla Tayyib'den "Netayicü’l-Efkar” adlı gramer kitabını okudu ve “İzhar” adlı metnini ezberledi.  Siirt'ten Tillo'ya giderek Molla Halil'den nahiv ilminden "Suyutî" ve "Molla Câmi" kitablarını, Molla Bedreddin'den de münazara ilminden "Velediyye" ve şerhlerini okudu. Daha sonra Ağrı'nın Balivar köyünde Molla Hasan'dan mantık ve tefsir dersleri aldı. Sekiz ay Erzurum'da Sakıp Efendi'den Kelam dersleri aldı. Şirvan'da Molla Muhammed Kasım'ın yanında altı ay daha okuyarak icazet aldı.

Tasavvuf sahasında ilk dersini 7 yaşında iken Norşinli Şeyh Ma'şûk'tan aldı. Gençlik döneminde Seyyid Abdulhakim Hüseynî’ye intisab etti ve bir dönem vekilliğini yaptı. Onun yanında amelini tamamladı ve hilafet aldı.

Bir süre Diyarbakır'da kitapçılık yaparken Diyarbakır'ın Ka'bî köyünde imamlık ve müderrisliğe başladı. Bir yandan “Dilara Yayıncılık” adı altında kitap ve kırtasiye dükkânı açarak eserlerini neşretti, bir taraftan da ilim ve irşat çalışmalarını sürdürdü. 1996 yılında sağlık sorunlarından dolayı Antalya Aksu ilçesine göç ederek ilmi çalışmalarını hayatının sonuna kadar burada devam ettirdi.

9 Mayıs 2011 tarihinde geçirdiği kalb krizi sonucu kaldırıldığı Isparta Gülkent hastanesinin yoğun bakım ünitesinde 17 Haziran 2011 tarihinde vefat etti. Isparta’da temelini atıp hizmete sunduğu cami ve külliyesinin yanındaki mezarlığa defnedildi. Hocanın 2013 başları itibariyle 53 eseri basılmıştır. Henüz basılmamış eserleri de vardır. 

6. Seyda Molla Kâmil

Diyarbakır merkeze bağlı Alibardaxan, benim de yetiştiğim Seyda Molla Abdüsselam da dâhil olmak üzere meşhur bazı âlimlerin müderrislik yaptıkları bir köydür. 1930’lu yıllarda bu köyde talebelik yapan Seyda Molla Sadreddîn Öztoprak, şunları söylemektedir: (Şark Medreselerinde Bir Ömür, s. 61-62).

“Diyarbakır’a bağlı Alibardağan köyünde Molla Kâmil Hoca’dan “Hallü’l-Meâkıd” adlı eseri okudum. Dört ay kadar devam edebildim. Hastalık nedeniyle eve (Diyarbakır’a) dönmek zorunda kaldım. Molla Kâmil, 75 yaşlarında, uzun süre müderrislik yapmış, yaşlılığına rağmen gözü pek, yürekli bir zattı”.

7. Seyda Molla Musa (ö. 1971)

Sadî, Diyarbakır merkeze bağlı bir köydür. Burada müderrislik yapan ünlü âlimlerden biri de 1891 doğumlu Seyda Molla Musa’dır. Bu müderrisin yanında okuyan âlimlerden biri olan Seyda Molla Sadreddîn şunları ifade etmektedir:

“Sa’dî köyünde daha önce de yanında okuduğum yöremizin büyük âlimlerinden Molla Musa Hocam müderrislik yapmaktaydı. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. 5-6 ay süreyle bu köy medresesinde kalıp Mantık ilmine dair “Kûl Ahmed” kitabını okudum. Merhum hocam Molla Musa, Muş’un Şerefkan köyünde 1891’de doğmuştur. İlk tahsilini amcası Molla Süleyman’dan, sonra Muş’ta büyük âlim Muhammed Arapzâde’den, sonra Norşin Medresesi’nden, sonra Silvan’da merhum Molla Abdurrahman Efendi’den ilim tahsil edip bu zattan icazet almıştır. Arap ve Fars Edebiyatlarına vâkıf idi. Her gece 10 cüz Kur’an okumayı adet edinmişti. Vefat ettiği gün de 10 cüz okumuştur. Urfa’nın değişik yörelerinde, Silvan’ın Boşat, Bülbül, Atşa ve Diyarbakır’ın Sa’dî ve Cimikan köylerinde imamlık ve müderrislik yapmıştır. Değişik eserler üzerine hâşiyeler, izahlar ve tenkidler yazmıştır. 1971 yılında 91 yaşında vefat eden bu zat, Diyarbakır’ın Mardin Kapı Mezarlığı’na defnedilmiştir”.

8. Seyda Molla Faik

Diyarbakır merkeze bağlı köyün medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bu medresede okuyan şahsiyetlerden biri büyük âlim Seyda Haccı Fettah Hazroyî’dir (1892-1975). Seyda Haccı Fettah bu medresede 10-12 yaşlarda aynı zamanda babasının dayılarından olan Seyda Molla Faik’in yanında okumuştur. Bu seyda hakkında başka bir bilgiye rastlamadık.

 

 
Bu haber 1568 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI