finans haberleri
Bugun...


Mehmet Ali ABAKAY

facebook-paylas
Şehir Araştırmaları Merkezi ve Okullar İçin Şehir Çevre Bilgisi
Tarih: 12-02-2022 00:02:00 Güncelleme: 12-02-2022 00:02:00


Bir Eğitimci sıfatıyla ilk kez bu konu, tarafımızdan dile getirilmiş, gündeme taşınmıştır.

 

Bugün okullarda şehri konu alan dersler konulmuş, her şehirde o şehri tanıtan e kitaplar ile derse kaynaklık eden yardımcı kitaplar okullara girmiştir.

 

Kendi şehrimizde derslere kaynaklık eden kitap da hazırlanmıştır.

 

Bakanlık ya da şehrimizin ilgili yetkilileri, teklif sahibi, o dönem Bakanlık çalışanı iken kendisine yardımcı olunması için görev verilmemiş, böylesi bir çalışmadan da haberdar edilmemiştir.

 

Önceki yazımızda emekliye ayrılmış öğretmenlerin eğitime ve öğretime sunacağı çok katkıları olduğuna değinmiştik.

 

Yıllar önce kaleme alınan bu teklifimizi konu alan makaleyi, önemine binaen yayınlarken, en azından eğitim tarihine bir not düşmek istiyoruz.

 

Söz Konusu Makalemizin Metni:

 

Tarih:19 Haziran 2012, 01:39

Yayınlanan Site: www.mebpersonel.com sitesi

 

 Şehir Araştırmaları Merkezleri kurulduğunda, yaygınlaştığında öncelikle eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliğine girilmelidir. O şehrin tarihî değerleri, kültürel yapısı, edebî yönleri, mimarî hususiyetleri, gazetecilik-basın yayın durumu, doğal güzellikleri olmak üzere her vasfıyla ele alınması esastır.

 

 Eğitim ve öğretim kurumları, öğrencilerine tek dönemlik ya da iki dönemlik bir dersin verilmesi için Şehir Araştırmaları Merkezi ile işbirliğine girmelidir, saydığımız özellikler çerçevesinde.

 

Gerek Millî Eğitim Bakanlığı gerekse özel, vakıf ve resmî üniversiteler, Şehir Araştırmaları Merkezleriyle Eğitim ve öğretim kurumunun müfredatına uygun biçimde işbirliğine girerken, hem şehrin tanıtımı sağlanmış olur hem de öğrencilerin kendi alanlarında yetkin bir duruma gelmeleri sağlanır.

 

 

Öncelikle ders olarak okutulacak Çevre-Şehir Bilgisi’nde o şehrin yukarıda belirtilen özellikleri, her eğitim ve öğretim kurumunda öğrencilere aktarılmalıdır.

 

 Bunun yanında belirtilen şehir bilgileri teoride kalmamalı, pratiğe yansıtılmalıdır. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra eğitim ve öğretim kurumları ile alakalı şu tespitlerimiz göz önünde bulundurulmalıdır:

 

1-Ekonomi alanında çalışmalarda bulunan öğrencilerin öncelikle bulundukları şehrin geçmişten bugüne iktisadî açıdan şehrin hususiyetlerini bilmeleri gerekir. İleride kendi alanında uzmanlaşan, ekonomik yeterliliğe sahip olanlar, yatırımlar için kendi şehrinin özelliklerini bilmiş olur. Salnameler-Yıllıklar, Seyahatnameler, Tahrir defterleri bu alanla ilgilenenler için önemlidir.

 

2-"Edebiyat", "Kültür" ve "Tarih" alanında çalışmalarda bulunan öğrenciler, kendi şehrinin edebiyatla, kültürle, tarihle ilgi özelliklerini bu derslerde öğrenmeli, bu alanlarda eser vermiş isimlerin çalışmalarını bilmeli, okumalı, ileride yetkin konuma geldiğinde bu alana dar kendi şehrinin hususiyetlerini bildiği için zorluklarla karşılaşmayacaktır.

 

Kendi şehrinin yetiştirdiği edebiyatçıların eserlerini okuyan, bu bilgilerle kültür ve tarih alanında iismleri bilen Tarihçi-Edebiyatçı, ürettiği eserlerle şehrinin edebî, kültürel ve tarihî yönünü sağlıklı biçimde ortaya çıkartır.

 

Bu çalışmalar, zaman içinde şehrin tanınmasını ve tanıtılmasını sağlayarak, gerek yerli gerekse yabancı turistin bilgilenmesini kuvvetlendirir ve şehre ekonomik alanda katkılar sağlar.

 

Tarih, Kültür ve Edebiyat alanında çalışan isimlerin gidecekleri kütüphaneler beraberinde Şehir Araştırma Merkezi’nde el yazması eserler, yüzyıldan daha eski basıma sahip kitaplar, gazete ve dergi koleksiyonları büyük değer taşır.

 

3-Gazetecilik, alanında eğitim ve öğretim görenler, kendi şehirlerinde çıkan gazete, dergi arşivlerini Şehir Araştırmaları Merkezi’nden kolaylıkla temin edebilir. Düne ait arşivlerin taranmasıyla şehrin bilinmeyen, koleksiyonlarda kalmış ve çoğu unutulmuş birçok özelliği muhtemelen ortaya çıkabilir. Gazetecilerin Şehir Araştırmaları Merkezi’nde yer alan eserlerden faydalanarak, haber üretmesi daha sağlıklı sonuçlar oluşturmaktadır. Birçok gazetenin bu alanda arşivinin olması güç olduğu için Şehir Araştırmaları Merkezi, basının kaynaklara ulaşımında büyük kolaylıklar sağlar.

 

4- Fotoğrafçılık alanıyla ilgilenenlerin o şehrin dününe ait gravür ve fotoğraf arşivine ulaşımı, hem şehrin tarihi eserlerini ele almada kolaylık sağlar hem de dünle bugün arasında bir köprünün oluşumunu hızlandırır. Fotoğrafçı, Şehir Araştırmaları Merkezi’nde çalışmalarını yaparken belki de fotoğraflarda kalmış birçok ayrıntıdan yola çıkarak, farklı sonuçlar elde eder ve bu kimi ayrıntılar, bazen tarihte kalmış kişileri, yapıları, olayları daha sağlıklı biçimde analiz etmeyi sağlar.

 

5-Mimarî, arkeoloji alanında çalışmalar içinde bulunan öğrencilerin dünden bu güne gelişimi ele almaları, ancak sağlıklı bir dokumantasyon merkezinin oluşturulmasıyla mümkündür. Şehir Araştırmaları Merkezi’nde oluşturulacak dokumantasyon merkezi, bu alanlara dair bilgi, belge, fotoğraf ve makale açısından zengin kılınarak, çalışma yapacak olanlara kapısını açmalı ve böylelikle çalışma yapanların araştırmalarına katkı sunmalıdır. Yapıların mimarî özellikleri eski fotoğraflardan yola çıkılarak, çalışma yapanlara bir fikir verebilir. Mevcut yapıların üzerinde çalışanların ortaya koydukları eserlerle bu alanda çalışmalarda bulunanlara kaynak aktarımı söz konusudur.

 

6-Spor alanıyla ilgilenen öğrencilerin bu şehirde daha önce yapılan sportif faaliyetleri sağlıklı biçimde bilmeleri, Şehir Araştırmaları Merkezi ile söz konusudur. Spor dallarında başarılar elde etmiş isimler üzerinde çalışmalar, merkezin arşivi esas alınarak yapılırsa sonuçlar daha sağlıklı olabilir.

 

 Bu araştırmalar hem çalışana kolaylık sağlar hem de merkezin arşivini güçlü kılar.

 

7- Musıkî alanda çalışmalar içinde bulunan öğrencilerin şehir konulu araştırmalar yaparken merkezde o şehre dair kaynakları kullanması zorunlu bir hal alır.

 

Plâk, ses kaydı, kaset olmak üzere diğer dokumanlar, çalışana düne dair bilgi verir, yayınlanan eserlerle henüz gün ışığına çıkmamış çalışmalar, araştırmacı için büyük bir zenginliktir.

 

Bu tarz çalışmalar kayda alındığı zaman, o şehrin musıkî alanındaki zenginliğinin yitikler arasına karışması güçleşir ve musıkî alanında kazanımlar ortaya çıkar.

 

8- Her üniversitede konusuna dair araştırma yapmak isteyen öğrenciye, akademisyene Şehir Araştırmaları Merkezi kapısını açarak, mevcut kaynakları ile dokumanı ile üzerinde çalışılacak alana için zengin malzeme sunar.

 

 Araştırmacı-akademisyen, kendi yaşadığı şehre dair bilgileri, zamanı iyi kullanarak, verimli biçimde, maddî sıkıntılar yaşamadan, işini-gücünü aksatmadan, istenilen sürede oluşturabilir. Hem yararlandığı merkeze ortaya çıkardığı çalışma ile katkı sunar hem de gelenlere yardımcı olma açısından faydalı olur.

 

Bugün üniversitelerde araştırma yapmak isteyen birçok öğrenci yerel anlamda çalışmalarını, kaynak sıkıntısı çektiği için yapamamakta, birçok akademisyen kaynaklara ulaşım için şehir dışına çıkmaktadır. Bu hem işgücü kaybını önler hem de maddî açıdan zor durumda olanlara kazanımlar oluşturması açısından avantaj sağlar.

 

9- Orta Dereceli eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin meslek seçimlerinde öncülük yapabilecek Şehir Araştırmaları Merkezi, sunduğu zengin yelpazedeki sınıflandırılmış kitaplıklarıyla öğrencinin ilerideki hayatına dair seçeceği mesleğe ilişkin seçenekler sunar.

 

Öğrencinin kitaplıklardaki eserler, onun kendisine seçeceği mesleğe dair bilgiler verir.

 

Tarih, edebiyat, arkeoloji, sanat tarihçisi, sinema, tiyatro, musıkî, resim, heykeltıraş olmak üzere alanında eğitim ve öğretim görmek isteyen bir öğrenci için mevcut kaynaklar yol gösterici olacaktır. Öğrenci, seçtiği ya da seçeceği alana dair kaynaklarla kendisine güven kazanır. Bu da ileride yetenekli öğrencilerin önünü açmada bir çözümdür.

 

10-İlk ve ortaokul kurumlarında okuyan, eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, küçük yaşta yaşadıkları şehirlerini tanımaları ve şehir hakkında bilgilendirilmeleri, ileride bakarak, görerek, dolaşarak, gezerek, okuyarak öğrenme biçimini esas haline getirir. Yaşadığı şehrin hususiyetlerini bilen öğrenci, Şehir Araştırmaları Merkezi’nde ilerisi için araştıran, sorgulayan ve eser vermeye aday birer potansiyel kaynak haline gelir.

 

Yukarıda belirttiğimiz şekilde Şehir Araştırmaları Merkezi ile eğitim ve öğretim kurumları arasında bir bağ şekillendirilirse bireylerin, kurumların ve dolayısıyla ülkenin kazanımları artacaktır. Elbette öncelikle Şehir Araştırmaları Merkezi kurulmalı, desteklenmeli; ondan sonra çalışmalar meyvesini verecektir. Yine de her okulda belli bir sınıfta iki dönemlik-bir yıllık- Şehir Çevre Bilgisi Dersi zorunluk haline getirilmelidir.

 

Yapılan çalışmalar, bu dersin konulmasıyla, okutulmasıyla öğrencinin okumaya, araştırmaya, incelemeye olan yönünü geliştirecektir.

 

Okul kütüphanelerinin artık işlevsiz konumdan daha verimli hale getirilmesi de ancak belirttiğimiz “Şehir Çevre Bilgisi” ile mümkündür.

 

 

Sonuç:

Bugün bunlar uygulanıyorsa mutluluk duyuyoruz. Kimse eğitime katkı sunmadığımız anlamında eleştiride bulunamaz.

 

Bu teklifi sunarken, duyarsız kalanlar, teklif sahibini görmezlikten gelenler, uygulamaya koydukları şehirle ilgili çalışmalarda birçok yanlış bilginin İl Millî Eğitim Müdürlükleri'nin sitelerinde yer almasını da konuya hâkim olmadıkları için sağlamışlardır.

 

Biz, gönül rahatlığı içinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik.

 

Belki de aklın yolu birdir, ilgili bakanlık bu projesini seneler önce gündemine almıştır, ihtiyatlı olmak gerekir.

 

Ciddî manada hiçbir üniversiteden de konu hakkında beklenti içinde bulunmadık.

 

Bu tür fikirler, çoğunlukla saklı tutulur, projelendirilir, törenle kamuoyuna aktarılır. Doğrusu, basında makale yayınlandıktan sonra bu tür haberler çıkmadı değil.

 

Otuz beş yıl görev aldığımız, on beş yıl okul okuduğumuz eğitim camiasına dair yeri geldikçe yazılarımız olacaktır. Kimi yeniliklere kapı açacak düşündüğümüz çalışmalarımız elbet olacaktır.Bu yazı 1510 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI